Gå til indhold

Vejledning om databeskyttelsesretlige roller i forskningsprojekter

Vejledningen er et praktisk og anvendelsesorienteret redskab målrettet de juridiske rådgivere og sagsbehandlere, som arbejder med sundhedsforskning. Formålet med vejledningen er at sikre en ensartet praksis på området.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe en fælles linje i forhold til, hvornår der er tale om databehandlerkonstruktion, fælles dataansvar og videregivelse af oplysninger fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Vejledningen skal ensarte sagsbehandlingen på tværs af regionerne og universiteterne samt nedbringe sagsbehandlingstiden for ansøgninger vedrørende sundhedsforskningsprojekter. Vejledningen er et supplement til Datatilsynets Vejledning om rollefordeling i forskningsprojekter, som vedrører forskning generelt. 

Download vejledning: