Gå til indhold
30. maj 2018

Opfølgning på betingede KRIS-anbefalinger

Medicinrådet kan anbefale, at KRIS-anbefalinger ikke længere følges, når forudsætningerne for anbefalingerne ikke er opfyldt.

Medicinrådets anbefalinger om KRIS-anbefalinger kan findes her: Anbefalinger om tidligere KRIS-anbefalinger

 

NYHED 14. JUNI 2017

KRIS har afholdt sit sidste møde

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har afholdt sit 25. og sidste møde. Fremover vurderes ansøgninger om nye lægemidler af Medicinrådet.

Henvendelser skal ske til:

Medicinrådets sekretariat

Dampfærgevej 27-29
2100 København Ø
Telefon 70 10 36 00
medicinraadet@medicinraadet.dk                 
www.medicinraadet.dk         

Links

Her kan du finde anbefalinger, der kan være forældede, og som ikke er opdaterede. Der tages derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området

KRIS har siden december 2012 anbefalet en række lægemidler og indikationer som standardbehandling. Rådet har på den måde medvirket til, at ny og effektiv medicin hurtigt er kommet patienterne til gavn.

Læs mere

KRIS har siden december 2012 behandlet en række lægemidler og indikationer, som rådet ikke har anbefalet.

Læs mere

KRIS afholder som udgangspunkt seks møder om året. Der kan ansøges om standardbehandling ved at fremsende et ansøgningsskema og en mini-MTV.

Læs mere

KRIS afholder typisk seks møder om året. Fra alle møder bliver der taget beslutningsreferat.

Læs mere

KRIS består af en formand, to repræsentanter fra hver region, to repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og en repræsentant fra Danske Patienter

Læs mere