Gå til indhold

Om KRIS - Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin

KRIS skal koordinere ibrugtagning af ny sygehusmedicin, herunder især kræftmedicin, på tværs af regioner og sygehuse

KRIS skal koordinere ibrugtagning af ny sygehusmedicin og nye indikationer på tværs af regioner og sygehuse.

Regionerne har det overordnede ansvar for at sikre ensartet kvalitet på tværs af regionerne, herunder at indføre ny godkendt medicin, samt medicin med nye godkendte indikationer.

I den forbindelse har regionerne nedsat KRIS, som på baggrund af ansøgninger fra regionerne, de videnskabelige selskaber og de Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG’er) om national ibrugtagning af godkendt kræftmedicin, skal tage stilling til, hvorvidt ny godkendt medicin og nye godkendte indikationsudvidelser skal ibrugtages som standardbehandling. Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Såfremt regionerne i særlige tilfælde ønsker, at KRIS forholder sig til andre typer af medicin, skal KRIS koordinere ibrugtagningen af den pågældende medicin.