Gå til indhold

Om National Styregruppe for Brystkræftscreening

Målet med National Styregruppe for Brystkræftscreening (NSBS) er at sikre national koordinering og ensartethed på tværs af regionerne i implementeringen af programmet for brystkræftscreening.

Det fremgår af Sundhedslovens § 85, at personer mellem 50 og 69 år, der har kvindeligt brystvæv, har ret til brystundersøgelse hvert andet år i bopælsregionen. 

Formålet med National Styregruppe for Brystkræft (NSBS) er at understøtte et ensartet brystkræftscreeningstilbud af høj kvalitet på tværs af de fem regioner. NSBS kan nedsætte fagudvalg, der varetager konkrete opgaver for styregruppen. Fagudvalgene er dynamiske og kan nedsættes/opløses ved behov.

Læs mere om NSBS konkrete arbejde og udvalg: