Gå til indhold

Om National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening

Målet med National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) er at sikre national koordinering og ensartethed på tværs af regionerne i implementeringen af programmet for livmoderhalskræftscreening.

Sundhedsstyrelsen udgav den 28. maj 2018 nye nationale anbefalinger for livmoderhalskræftscreening. Efterfølgende blev National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) konstitueret.

Formålet med NSLS er at understøtte et ensartet tilbud om screening for livmoderhalskræft af høj kvalitet på tværs af de fem regioner. NSLS kan nedsætte fagudvalg, der varetager konkrete opgaver for styregruppen. Fagudvalgene er dynamiske og nedsættes/opløses efter behov.

Læs mere om NSLS konkrete arbejde og udvalg: