Gå til indhold

Fælles regional rammedatabehandleraftale

Rammedatabehandleraftalen er baseret på Datatilsynets skabelon og er forudfyldt, så regionerne ikke skal lave individuelle databehandleraftaler hver gang. Det er således kun i det tilhørende bilag, at det konkrete projekt skal beskrives.

Formålet med rammedatabehandleraftalen er dermed at ensrette de databehandleraftaler, som regionerne indgår med hinanden, så sagsbehandlingstiden forkortes.