Gå til indhold

KRIS har afholdt sit sidste møde

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) har afholdt sit 25. og sidste møde. Fremover vurderes ansøgninger om nye lægemidler af Medicinrådet

Siden 2012 har Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) vurderet, om ny medicin eller medicin med nye indikationer skal tages i brug som standardbehandling. I dag afholdes 25. og sidste møde i KRIS:

- Selvom Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017, har KRIS fortsat arbejdet frem til nu for at sikre en god overgangsordning for de lægemidler, der kom på markedet i foråret. Men efter mødet i dag afslutter vi KRIS, og fremover er det kun Medicinrådet, som behandler ansøgninger om vurdering af nye lægemidler og nye indikationer til standardbehandling, siger Steen Werner Hansen, formand for KRIS og formand for Medicinrådet sammen med Jørgen Schøler Kristensen.

KRIS har siden 2012 behandlet i alt 98 ansøgninger - heraf er 67 ansøgninger anbefalet og 22 ansøgninger er ikke imødekommet. Dertil kommer ni ansøgninger, som er til behandling på dagens møde.

- Jeg ser frem til at afslutte de sidste sager på dagens møde og få afsluttet KRIS som planlagt. Formålet med KRIS’ arbejde har blandt andet været at sikre ensartet ibrugtagning af ny medicin eller nye indikationer på tværs af regioner og sygehuse, og jeg synes bestemt, vi kan være stolte af de anbefalinger, KRIS har leveret, siger Steen Werner Hansen.

Beslutningsreferat fra sidste møde i KRIS offentliggøres på www.regioner.dk/kris.   


Spørgsmål og svar om KRIS:

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at ansøge om en vurdering af et nyt lægemiddel til standardbehandling?
Lægemiddelvirksomheder kan ansøge Medicinrådet om at vurdere nye lægemidler og nye indikationer. Medicinrådet anbefaler ibrugtagning af ny medicin og nye indikationsudvidelser til de fem regioner.

Ansøgningsprocessen er nærmere beskrevet her:
http://medicinraadet.dk/om-medicinraadet/metoder/ansoegningsproces-for-nye-laegemidler-og-nye-indikationer.   

Hvad sker der med de opfølgningsdata, som KRIS har bedt om?
Opfølgningsdata skal fremover sendes til Medicinrådet (medicinraadet@medicinraadet.dk).

Er det stadig muligt at se, hvilke ansøgninger KRIS har behandlet?
Alt tilgængeligt materiale fra KRIS’ vurderinger kan fortsat findes på hjemmesiden www.regioner.dk/kris.