VIDSTE DU AT

Danske Regioner er arbejdsgiver

Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og de ca. 137.000 medarbejdere. Det er Danske Regioners arbejdsgiverpolitiske mål at skabe de bedst mulige rammer for, at regionerne kan levere højst mulig kvalitet og effektivitet.

POLITIK

Politikker på arbejdsgiverområdet

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik, pensionspolitik og fuldtidspolitik har alle fokus på at skabe bedst mulige forhold for regionerne og for regionernes medarbejdere. Det betyder, at politikkerne skal bidrag til at sætte rammerne for det danske sundhedsvæsen under hensyn til patienter, medarbejdere og regionernes drift af sygehusene.

Udviklings- og forskningspuljen

Forskningsmidler til nye projekter om sammenhængende forløb

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

KOMPETENCER

Sundhedsuddannelser der følger med tiden

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar på arbejdsgiver- og overenskomstområdet, om økonomiske forhold, og naturligvis sundhed, psykiatri og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om ledelse, personale, økonomi og andre relaterede emner - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

overenskomstforhandling

OK18: Få svar om konflikten

Der arbejdes i disse dage i Forligsinstitutionen for at undgå en konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018. Medierne svirrer med rygter og påstande - hvad er op og ned? På vores OK18-temaside giver vi dig svar på nogle af de centrale spørgsmål.

strejke og lockout nyhed2.png
regnskab 2017

Regionerne har styr på sundheds- og erhvervskronerne

Regionerne brugte sidste år 109,5 milliarder kroner på sundhedsvæsenet og overholdt dermed budgetterne. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

budgettet-lagt-549.png
overenskomst

Ny aftale med praktiserende læger styrker det nære sundhedsvæsen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) nåede i september 2017 til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden. 

Ny PLO-aftale illu.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere