Gå til indhold

Beretning 2016

2016 blev et år med markante regionale resultater.

I sundhedsvæsenet kan vi glæde os over fortsat bedre behandlingsresultater, mindskede regionale forskelle på kræftområdet og faldende ventetider. Og med de otte nye nationale mål vil vi løbende holde fokus på ensartet og stigende kvalitet.

I 2016 tog regionerne også en lang række nye initiativer, som vil sikre bedre behandling og mere sundhed for pengene.

 

 

Med afsæt i flere års stigende udgifter til sygehusmedicin tog vi i 2016 initiativ til at etablere Medicinrådet. Efter dialog med patientforeninger, lægemiddelindustrien, regering og Folketing er Medicinrådet nu en realitet, og rammerne for skarpere priser og mere ensartet behandling af patienterne er nu på plads.

I 2016 indgik vi også en aftale med regeringen om den patientansvarlige læge og igangsatte en række konkrete pilotprojekter, der skal sikre os et tilstrækkeligt grundlag for udrulning i hele sundhedsvæsenet. Dette initiativ er sammen med initiativer om patientinddragelse, tidstro patientfeedback, PRO og helhedsorienterede forløb med til at sætte konkrete handlinger bag visionerne om Borgernes Sundhedsvæsen.

Danske Regioner spillede i 2016 også ud med et forslag til en ny type institution målrettet en lille gruppe af borgere med psykotiske lidelser, voldsomt misbrug og udadreagerende adfærd, som kan være svære at rumme i de almindelige bosteder.

På det regionale udviklingsområde har vi haft fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft, praktikpladser, en model for et nyt og enklere erhvervsfremmesystem og på at understøtte vækst og udvikling via effektiv og sammenhængende infrastruktur.

Ved årsskiftet kunne vi fejre regionernes ti års jubilæum og se tilbage på ti år i højt tempo. Ti år, hvor viljen til at tage politisk ansvar og til at skabe resultater for borgerne har været drivkraften.

De sidste ti år i sundhedsvæsenet har været en lang forandringsproces. Sygehusstrukturen er blevet tilpasset de fremtidige specialiserings- og behandlingsbehov. Ventelisterne har oplevet et historisk fald. Der er år for år effektiviseret i sygehusvæsenet i et omfang, der ikke ses andre steder i den offentlige sektor. Nye sygehusbyggerier er i fuld gang med at blive realiseret. Og samtidig har der aldrig før været så meget fokus på patientinddragelse, og på hvordan sundhedsvæsenet indrettes og udvikles med fokus på det, vi er der for: patienten.

Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. For fremtidens udfordringer og forventninger kræver fortsatte forandringer. Så også i 2017 vil der være behov for at regionerne tager ansvar, sikrer innovation og skaber sammenhæng.

Bent Hansen, formand
Jens Stenbæk, næstformand