Gå til indhold

Færre dør af hjertesygdomme

Dødeligheden for hjertepatienter er på et historisk lavt niveau, viser rapporten, Regionernes resultater. ”Mange rammes desværre af hjertelidelser, men vi kan glæde os over, at vi har et effektivt sundhedsvæsen, der kan hjælpe patienterne bedre i dag end førhen”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Hjertesygdomme rammer mange borgere. Henved en halv million danskere lever med en eller anden form for hjerte-karsygdom. Behandlingen bliver dog bedre og bedre, flere får medicin og flere overlever. Den seneste opgørelse viser rekordlav dødelighed. En tredjedel færre døde forrige år som følge af hjertesygdom sammenlignet med ti år tidligere. Hvor der i 2007 var 185 dødsfald pr. 100.000 borgere var tallet faldet til 121 ti år senere.

 - Der er tale om en positiv udvikling på et sygdomsområde, der berører virkelig mange danskere. Der er flere årsager til, at behandlingen lykkes bedre: Regionerne har bl.a. målrettet behandlingen med en markant specialisering på området, siger Stephanie Lose. Samtidig får flere medicin, der til stadighed udvikles, ligesom de teknologiske behandlingsmuligheder er blevet mere avancerede og dermed bedre.

Ny indsats skal give endnu bedre hjælp

- Vi fortsætter naturligvis bestræbelserne på at forbedre indsatsen endnu mere, siger Stephanie Lose, der netop har lagt op til flere udspil på hjerteområdet sammen med Hjerteforeningen. Her indgår bl.a. flere kontroller tæt på patienternes hjem og specialiseret hurtig indsats fra 1-1-2 og ambulancer.

Også når det gælder en anden af de store alvorlige sygdomme gælder tendensen med faldende dødelighed: Kræftdødeligheden er også faldet år for år: 13 procent færre døde af kræft forrige år sammenlignet med i 2007.

Dansk sundhedsvæsen i international topklasse

Vores sundhedsvæsen leverer i det hele taget flotte resultater: I en ny international kortlægning er Danmarks sundhedsvæsen det fjerde-bedste blandt 35 europæiske lande. I undersøgelsen, Euro Health Consumer Index, er Danmark f.eks. bedre placeret end både Finland og Sverige, som vi ofte sammenligner os med.

Danmark klarer sig især godt, når det gælder overlevelse efter blodpropper og slagtilfælde, og vi ligger også flot på grund af patientrettigheder og god information til borgerne, der f.eks. har adgang til deres egne sundhedsjournaler via www.sundhed.dk.
På forebyggelsesområdet er Danmark derimod dårligere placeret end lande, vi normalt sammenligner os med. Årsagen er blandt andet, at den danske stat har relativt lave afgifter på tobak og forholdsvis få restriktioner på området.

- Et flertal i Danske Regioners bestyrelsen har af samme grund netop opfordret folketingspolitikerne til at hæve prisen på en pakke cigaretter til 80 kroner. Hvis vi skal bryde den kedelige udvikling, hvor flere unge begynder at ryge og senere rammes af alvorlig sygdom, må vi skride til handling. Samfundet skal både forebygge for at undgå sygdom, og stå klar med behandling, når vi bliver syge. I regionerne er vi klar til ufortrødent at fortsætte arbejdet med forbedringer, siger Stephanie Lose.

Læs mere:

 

Diagram der viser antallet af dødsfald i forbindelse med kræft og hjertesygdomme for 2007 og 2017