Gå til indhold

Regionerne rykker hjertebehandling tættere på borgerne

Det skal være endnu nemmere at leve med en kronisk hjertesygdom. Der hvor der er langt til nærmeste hospital skal hospitalet ud i nærområdet, sådan at opfølgning og kontroller rykker tættere på patienterne.

Omtrent 500.000 danskere vil leve med en hjertesygdom i 2020. Vi har i Danmark skabt store fremskridt i behandlingen af hjertesygdomme, og vi er et af de bedste lande til at behandle hjertesygdomme. Men det betyder samtidig, at mange danskere har livslange kontrol- og behandlingsforløb på hospitalerne.

Regionerne vil skabe nære og trygge tilbud, så det bliver endnu nemmere at være borger med kronisk hjertesygdom. Hospitalernes ekspertise skal rykke tættere på de patienter, der har langt til nærmeste hospital, så de kan undgå den lange transport - uden at vi går på kompromis med fagligheden og kvaliteten.

Derfor vil regionerne oprette nye Hjerterum, fx i udvalgte sundhedshuse, hvor sundhedspersonalet fra hospitalet tilser hjertepatienterne i deres nærmiljø. Det slår et nyt udspil fra Danske Regioner og Hjerteforeningen fast.

- Jeg er glad for, at vi de sidste ti år har sørget for, at hjertepatienter får bedre behandling. Hjertedødeligheden er faldet. Nu vil vi rykke den gode behandling tættere på borgerne, samtidig med at vi sikrer sammenhængen mellem den højt specialiserede hjertebehandling og opfølgningen og kontrollerne, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Trygt, nært og nemt

Hjerterum er en del af Hjerteforeningen og Danske Regioners udspil ”20 slag for hjerterne”. Udspillet skal fremtidssikre indsatsen til hjertepatienter og sætter en ny retning for fremtidens hjerteområde, hvor forebyggelse, rehabilitering og opfølgning prioriteres på lige fod med behandling. Og i Hjerteforeningen er man også glade for, at opfølgningen kommer tættere på patienterne.

- Med dette udspil kan vi sikre patienterne den samme høje kvalificerede behandling tættere på. Det er en klar forbedring for patienterne at have udsigt til mindre transport for samme høje faglige kvalitet. Det er det bedste fra to verdener, som regionerne samler her, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

Illustration af glade hjertepatienterHjerterummene vil blive oprettet som en del af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor der f.eks. kommer flere sundhedshuse rundt om i landet og flere telemedicinske løsninger for at sikre tættere opfølgning og tryghed for den enkelte borger. Allerede i dag eksisterer 37 sundhedshuse, hvor regionerne har behandling tæt på borgerne. De nye hjerterum kan bl.a. blive placeret her.

På den måde vil livet som borger med kronisk sygdom med langt til nærmeste hospital blive både tryggere og nemmere, når den gode behandling rykkere tættere på patienterne.

Fakta om udspillet:

Udspillet ”20 slag for hjerterne” er Danske Regioners og Hjerteforeningens vision for den fremtidige indsats til hjertepatienter. Udspillets 20 initiativer skal sikre mere forebyggelse af hjertesygdom og forbedre behandlingen og opfølgningen for de patienter, som allerede har fået en hjertesygdom.

Udover at etablere hjerterum tættere på hjertepatienterne indeholder udspillet bl.a. følgende initiativer:

  • Tobaksprisen skal op på 80 kr. pr pakke, så færre unge begynder at ryge.
  • Regionerne vil være røgfri arbejdspladser fra 2020.
  • Alle fem regioner vil udbrede nye, forbedrede metoder til diagnostik af hjertesygdom.
  • Der skal uddannes flere hjertelæger til de mange hjertepatienter, der lever med en hjertesygdom.
  • Regionerne vil udbrede telemedicinsk opfølgning for hjertepatienter i hele landet.
  • Regionerne vil udflytte hjerterehabilitering til patienternes nærmiljø og sætte fokus sårbare og socialt udsatte patienter.

Fakta om hjertesygdom:

  • Siden regionerne blev oprettet i 2007, er dødeligheden som følge af hjertesygdom faldet fra 185 pr. 100.000 indbyggere til 121 pr. 100.000 indbyggere i 2017. 
  • Igennem de seneste 15 år er overlevelsen ved hjertestop i det offentlige rum er steget fra 7,4 % i 2001 til 21,6 % i 2016.
  • Op mod 500.000 patienter forventes at leve med en hjertekarsygdom i 2020. Det svarer til hele befolkningen i både Aarhus og Aalborg.
  • Hver fjerde dansker dør af en hjertekarsygdom. Det gør hjertekarsygdom til den største dræber efter kræft.