Gå til indhold

Fem initiativer for pårørende er med i kapløbet om hæderspris

Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fokuserer i år på inddragelse af patienters pårørende. Det er især fem initiativer rundt omkring i Danmark særligt gode til, og derfor er de nu nomineret til prisen.

En bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer peger nu på de fem initiativer, der er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. En svær øvelse – for hele 33 initiativer var nominerede.

Det er fjerde år, at Danske Regioner uddeler prisen. I år vil prisen blive uddelt til et initiativ, der fokuserer på inddragelsen af pårørende, fordi pårørende for mange patienter er en af de vigtigste ressourcer og støtter i behandling og pleje.

Du kan blive klogere på de fem nominerende initiativer til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ herunder. Følg også med på Danske Regioners Facebookside hvor vi løbende vil fortælle meget mere om, hvorfor komiteen udvalgte netop de initiativer. 

Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

De fem nominerede initiativer

1. Kurser til børn, som er pårørende i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri 

Børnene får på kurset viden om hvad psykisk sygdom er gennem øvelser, undervisning og leg. De møder andre børn, som har oplevelser, de kan genkende, og de lærer hvordan, man som pårørende kan passe på sig selv.

2. ”Hallo! Her går det godt” – Et initiativ udviklet af og til pårørende i psykiatrien

Enhed for Samskabelse, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien

Pårørende til unge med psykose ringes op en gang om ugen, mens den unge er indlagt. Opringningen sigter mod at holde de pårørende opdaterede om, hvordan den unge har det, samtidigt med at styrke dem i at håndtere rollen som pårørende uden selv at blive syge. Ligesom opringningerne skal give dem et fast og forudsigeligt rum, hvor de kan tale om det, der er svært.

3. Forældrementorer i børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og Ungdomspsykiatri Center, Region Hovedstadens Psykiatri

I børne- og ungdomspsykiatrien ansættes og aflønnes forældre til børn med tidligere forløb hos i børne- og ungdomspsykiatrien. De støtter og vejleder forældre, der er indlagte med deres børn og unge.

  

 


4. Opfølgende samtale efter intensiv terapi

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg

Initiativet tilbyder opfølgende samtaler til patienten og pårørende efter udskrivelsen fra Intensiv for at støtte både patienter og pårørende i at bearbejde forløbet og modvirke PTSD. Derudover ønsker afdelingen at lære fra patienter og pårørendes oplevelser og derigennem forbedre indsatsen i praksis.

5. Den involverende stuegang (DIS)

Apopleksienheden, Neurologisk klinik, Neurocentret, Rigshospitalet

Den involverende stuegang (DIS) er en ny stuegangsform, hvor patient, pårørende og behandlingsteamet sidder om et bord i et uforstyrret lokale. Her involveres patienten og pårørende i hele beslutningsprocessen - Der udveksles ingen informationer og tages ingen beslutninger forud for DIS. 

kontakt

Hvis du vil vide mere

årets borgerinddragende initiativ

Tidligere vindere