Gå til indhold

Generalforsamling 2022

Psykiatri: Danske Regioner vil have hurtigere hjælp til familier

Det er nødvendigt at sætte ind hurtigere med et lettilgængeligt tilbud i kommunalt regi til psykisk sårbare børn og unge, og børn og unge skal hurtigere henvises til den regionale psykiatri, når det er det rigtige for børnene. Det vil gøre ventetiden kortere og samtidig betyde, at ressourcer og kompetencer bruges bedst muligt.

I 6 ud af 10 tilfælde hvor et barn bliver henvist til den regionale psykiatri, har forældrene haft svært ved at finde information og få det rigtige tilbud. Halvdelen af de henviste børns forældre har ellers set tegn på psykiske problemer i helt op til fem år før henvisningen og den efterfølgende udredning. Det kan have store konsekvenser både for barnet og for hele familien.

Ofte har børnene og deres forældre kontakt med flere forskellige instanser i flere år, før de bliver henvist. Det viser os, at vejen til hjælpen er for lang og for snørklet, mener Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg.

- Desværre møder vi alt for ofte børnene relativt sent ved eksempelvis udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. Det er tilfælde, hvor en tidlig psykiatrisk udredning og behandling er helt afgørende for børnenes trivsel og for deres start på livet. Vi skal blive bedre til at tilbyde rette behandling til rette tid, siger Lars Gaardhøj.

- Vi må simpelthen ikke fortsætte med at lade børn og unge vente på den rigtige hjælp i årevis. Derfor må og skal vi blive bedre til at identificere behovet, når det er der, siger han.

Rette tilbud til rette tid og barn

Konkret betyder det, at flere børn og unge skal have adgang til hjælp hurtigere, end det er tilfældet i dag. Derfor bakker Danske Regioner op om Sundhedsstyrelsens anbefaling om etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud med én indgang til børn og unge med eksempelvis angst og lettere depression. På den måde kan nogle børn og unge spares for unødige psykiatriforløb, mener Lars Gaardhøj.

- Hvis vi styrker de nære tilbud, vil der være mange børn og deres familier, som kan hjælpes fuldt og tilstrækkeligt, før det overhovedet bliver nødvendigt at komme i kontakt med hospitalernes psykiatriske afdelinger. Til gengæld er det vigtigt, at de, der har brug for psykiatrisk udredning og behandling, får det langt tidligere, end tilfældet desværre nogle gange er i dag, siger han.

Regionerne kan spille en rolle ved at bidrage med den specialiserede viden og de kompetencer, som regionerne har til rådighed. Det skal bringes i spil ved at indgå i forpligtende og systematiske samarbejder med kommunerne for at løfte området og sikre, at det rette tilbud når hurtigere frem til det rette barn, end det er tilfældet i dag.

- Vi har gode eksempler, hvor vi kan se, at det løfter området, når vi eksempelvis giver kommunerne adgang til rådgivning og supervision fra den regionale børne- og ungdomspsykiatri. Vi vil gerne formalisere de gode eksempler, så det bliver systematisk fremfor sporadisk. Det vil være til gavn både for psykiatrien og især for de familier, der har brug for den, siger Lars Gaardhøj.