Gå til indhold

Generalforsamling 2022

Stephanie Lose i formandstale: Regeringen har brug for regionerne til klimatilpasning

På Danske Regioners generalforsamling holdt Stephanie Lose i dag sin formandstale. I talen nævnte hun klimatilpasning som en af de helt store globale udfordringer.

Stephanie Lose holdt i dag sin formandstale på Danske Regioners årlige generalforsamling. Hun benyttede her lejligheden til at opfordre regeringen til at bruge regionerne noget mere.

- Vi kan løse nogle af de opgaver, som passer godt til regionernes geografi og størrelse og som bør varetages lokalt af folkevalgte politikere. En af de helt store globale udfordringer er klimatilpasning. Og i Danmark handler den udfordring meget om vand. Her er der brug for regionerne til at koordinere indsatsen med at sikre lokalsamfundene mod oversvømmelser ved kyster og indre vandløb, sagde Stephanie Lose i sin tale.

Hun begrundede det med, at vand løber på tværs af kommuner, og at der derfor er brug for en effektiv og tværkommunal klimatilpasning, hvor det ikke er den enkelte kommunes interesser, men helheden i indsatsen, der er afgørende.

- Vi prioriterer indsatserne, fordeler byrderne og skaffer finansiering fra flere forskellige kilder. Det er en oplagt opgave for regionsrådene, som har lokal indsigt, men også et helhedssyn på den regionale geografi. Vi har allerede i regionerne en stærk ekspertise inden for vand, og vi kender – bl.a. fra generationsforureninger og råstofplanlægning – den type opgaver, hvor modsatrettede lokale interesser skal balanceres baseret på lokalkendskab og dialog med borgerne, sagde Stephanie Lose og rundede den del af talen af med en direkte appel:

- Så kære miljøminister – og resten af regeringen: vi er klar til at påtage os en bredere opgaveportefølje på de områder, hvor problemer og løsninger er oplagt regionale.

Læs hele talen her: 

 

Afgående formand Stephanie Lose holder tale ved Danske Regioners generalforsamling.