Gå til indhold

Indstil til Årets Borgerinddragende Initiativ 2022

Alle, der kender et regionalt initiativ, som styrker patient- eller pårørendeinddragelse der retter sig mod at inddrage borgerne i samtaler og beslutninger om, hvordan den sidste tid skal leves, har mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2022.

”Den sidste tid” er valgt som årets tema for Årets Borgerinddragende Initiativ 2022. Der ligger et stort potentiale for at sundhedsvæsenet i højere grad inddrager borgerne i samtaler og beslutninger om, hvordan den sidste tid skal leves. Det gælder især i forhold til hvilket behandlingsniveau, der skal vælges, når livets afslutning nærmer sig. Den enkelte patient og de pårørende skal have mulighed for at være med til at træffe et oplyst valg om behandlingsstrategien for den sidste tid med henblik på at sikre en værdig og tryg afslutning på livet, som afspejler den enkeltes prioritering af livslængde i forhold til livskvalitet.

Alle, der kender et regionalt initiativ, som styrker patient- eller pårørendeinddragelse der retter sig mod at inddrage borgerne i samtaler og beslutninger om, hvordan den sidste tid skal leves, har mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2022. Der kan for eksempel være tale om individuel eller organisatorisk inddragelse. Både initiativer i psykiatrien eller i somatikken og initiativer på tværs af de to kan indstilles.

Vinderen kåres ved Danske Regioners generalforsamling den 24. marts 2022.

Her modtager vinderen 10.000 kr. Pengene skal bruges på udsmykning eller lignende, der kan forbedre de fysiske rammer for patienter på afdelingen.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på generalforsamling. Filmen kan frit anvendes af vinderinitiativets egen organisation.

Ligeledes lægges alle initiativer, der er indstillet til prisen, på Danske Regioners hjemmeside til læring og videndeling.

Indstil til og læs mere om årets borgerinddragende initiativ 

Illustration af blomst med teksten "Årets Borgerinddragende Initiativ 2022"
Årets Borgerinddragende Initiativ 2022

Udvælgelseseskriterier for nominering

Der vil blive lagt vægt på, at initiativet:

  • er forankret i patiententers eller pårørendes ønsker, behov, forslag og ressourcer, og at disse elementer giver den enkelte patient og dennes pårørende mulighed for at være med til at træffe et oplyst valg om behandlingsstrategien for den sidste tid, så det bliver en individuel afvejning af levetid over for livskvalitet.
  • er udviklet i samarbejde med patienter og / eller pårørende.
  • skaber reel værdi for brugerne, hvad enten der er tale om individuel eller organisatorisk inddragelse (Med organisatorisk inddragelse menes, at patient- og pårørenderepræsentanter ved deltagelse i udvalg, råd og nævn bidrager til udviklingen af sundhedsvæsenet, så det i højere grad fokuserer på brugernes behov.).
  • skaber værdi og ny indsigt
  • den værdi initiativet bidrager med kan måles eller på anden måde tydeligt dokumenteres.
  • er evaluereret eller planlagt evalueret
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen