Gå til indhold

Møder og ansøgninger

KRIS afholder som udgangspunkt seks møder om året. Der kan ansøges om standardbehandling ved at fremsende et ansøgningsskema og en mini-MTV. Der er ansøgningsfrist ca. fire uger før et møde

Regionerne, de videnskabelige selskaber og de Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG'erne) kan anmode KRIS om at tage stilling til, hvorvidt ny godkendt sygehusmedicinmedicin eller nye godkendte indikationsudvidelser skal ibrugtages som standardbehandling.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Der kan ansøges til KRIS, når et nyt lægemiddel eller en ny indikation er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur (EMA). Lægemidlet skal desuden være optaget i taksten den dag, hvor KRIS behandler ansøgningen.

En ansøgning til KRIS indebærer fremsendelse af et udfyldt ansøgningsskema og mini-MTV-skema, som kan hentes nedenfor.

Ansøgninger skal sendes elektronisk til kris@medicinraadet.dk

 

Mødedatoer og ansøgningsfrister for KRIS-møder i 2017

  • Onsdag den 14. juni 2017
    Ansøgningsfrist: Onsdag den 17. maj 2017