Gå til indhold

Forskning & Udvikling

Regionernes Bio- & GenomBank (RBGB) vil sikre, at Danmark er attraktivt for gennemførelsen af forskningsprojekter inden for personlig medicin.

Forskning er grundlaget for evidensbaseret behandling. En vigtig ambition for Regionernes Bio- og GenomBank er derfor at sikre, at Danmark er en attraktiv partner inden for sundhedsforskningen. Regionernes Bio- og GenomBank kan bidrage med én fælles indgang til hospitalerne, som sikrer adgang til biologisk materiale af høj kvalitet. Dvs. at forskere vil have langt nemmere adgang til biologisk materiale, og samtidig bliver det indsamlede biologiske materiale indsamlet og registeret efter ens standarder og procedure for at understøtte kvaliteten i forskningen.

Målet er, at både private og offentlige forskere kan trække på den fælles infrastruktur, som hospitalerne og regionerne er i gang med at udbygge. Medicin udvikles for eksempel i et tæt fælles forskningssamarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og medicinalindustrien. Det skal være nemmere for forskere at gøre brug af det biologiske materiale, som er indsamlet med fokus på fremtidens analysemuligheder, således at det biologiske materiale bliver udnyttet optimalt. Det betyder, at patienter på sigt kan skånes for unødige bivirkninger, og at den medicin, som de indtager, i stigende grad kan matche deres behov.

Samarbejde mellem offentligt sundhedssystem og private forskere

Danmark har en lang og solid tradition for samarbejde mellem det offentlige sundhedssystem og private forskere. Vi er kendt for vores unikke og tilgængelige patientgrupper og en høj villighed blandt danskere til at deltage i forskning, det civile register (CPR-nummeret) og dens enestående infrastruktur. Det danske sundhedsvæsen er blandt de førende sundhedssystemer i verden. Forskningsprojekter er en integreret del af det daglige kliniske arbejde i det offentlige sundhedsvæsen og udføres af højt kvalificeret personale.

Forskere kan benytte Regionernes Bio- og GenomBank til:

  • At få et samlet overblik over biobanker mht. fysisk placering og eksisterende projekter samt relevante kontaktoplysninger. 
  • At sikre ensartet og standardiseret indsamling og opbevaring af biologisk materiale der, hvor patienterne/borgerne er.
  • At indgå nye forskningssamarbejder på tværs af landet, både offentligt og i relation til det private, der kan løfte forskningen endnu mere.

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank vejleder gerne i forhold til ovenstående.

Kontakt: Sekretariatsleder Estrid Høgdall.