Gå til indhold

Forskning til gavn for fremtidens patienter

I Regionernes Bio- og GenomBank opbevares biologisk materiale (f.eks. blodprøver), således at vi kan forske i bedre og mere målrettet behandling til gavn for fremtidens patienter, men også vores børn og børnebørn.

I Danmark har vi optimale muligheder for at skabe bedre sundhed for kommende generationer på grund af vores unikke registre, databaser og biobanker kombineret med organiseringen af vores sundhedsvæsen. Regionerne ønsker at understøtte dette arbejde blandt andet ved at sikre én fælles indgang til biobanker i Danmark.

En biobank er en samling af biologisk materiale (f.eks. blod- eller vævsprøver, urinprøver eller ledvæske), som opbevares hensigtsmæssigt og efter gældende lovgivning. 

Regionernes Bio- og GenomBank

Vævsprøver og blodprøver er nogle af de mest betydningsfulde gaver, en patient kan give til kommende generationer. Derfor vil regionerne sikre, at disse gaver indsamles, opbevares og bruges på den mest optimale og sikre vis til gavn for fremtidige behandlinger.

I Regionernes Bio- og GenomBank opbevares blod- og vævsprøver fra danske patienter og borgere. Materialet fra biobanken bliver anvendt til forskning inden for forskellige sygdomsgrupper. Dit blod og væv har stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter.

Denne video giver et lille indblik i biobanken på Herlev Hospital, hvor undersøgelser af væv kan forbedre behandlingen for brystkræftpatienter:

Sådan gør vi

Når du kommer ind på hospitalet og afleverer en blod- eller vævsprøve, så spørger vi dig, om vi må opbevare dit materiale i en af vores biobanker. I Danmark er vi meget påpasselige med borgeres og patienters helbredsoplysninger, og derfor registrerer og opbevarer vi dine prøver ifølge Datatilsynets godkendelse. Det betyder også, at vi behandler dine personlige oplysninger fuldt fortroligt.

Når vi udleverer prøver fra biobanken til forskningsprojekter, skal hvert projekt først godkendes af en Videnskabsetisk Komité og af Datatilsynet i Danmark. Det betyder, at et panel af uvildige eksperter tager stilling til kvaliteten af det forskningsprojekt, dine oplysninger indgår i for at sikre, at projektet lever op til den danske lovgivning og et godt etisk kodeks.

Det er frivilligt, om du vil deltage, og derfor er det også dit valg. Du har altid mulighed for at trække din tilladelse tilbage, uden at du behøver at give en begrundelse.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte os.

Patientinformation om samtykke