Personlig Medicin

Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Personlig Medicin betyder mindre unødig og virkningsløs behandling og færre bivirkninger for patienten.

Mennesker er ikke ens, og derfor reagerer vi ofte forskelligt på den samme medicin. Personlig Medicin defineres som brug af genetisk information til at personalisere behandling.

En af de store gevinster ved Personlig Medicin er, at behandlingens kvalitet vil stige mærkbart. Det vil være muligt at give patienterne den behandling, som giver størst mulig effekt første gang, samtidigt med at risikoen for bivirkninger nedbringes. Dette vil forbedre patientens livskvalitet.

Det er med Personlig Medicin muligt at opnå mere sundhed for pengene, da patienterne får den korrekte medicinering første gang. Der skal derfor ikke bruges unødige penge på kostbar medicin, som ikke er virksom eller måske endda skadelig for patienten.

Den danske sundhedsindustri vil samtidig have en unik mulighed for at blive frontløber inden for Personlig Medicin på den internationale bane. Dette kan trække nye investeringer og arbejdspladser til Danmark.

 

Visionen

En stigende indsigt i generne vil reformere den måde, vi tænker sygdom, diagnostik, behandling og forebyggelse på. Billig og hurtig analyse af bl.a. vores gener - såkaldt DNA-sekventering - vil i de kommende årtier medføre helt nye former for individualiseret behandling og livslang forebyggelse. Visionen er forebyggelse målrettet den enkelte borger og personlig behandling, når sygdommen rammer.

En samlet dansk indsats

Der er i 2015 udarbejdet et oplæg, i samarbejde mellem regioner, universiteter og Danske Patienter, til at gennemføre en samlet dansk satsning for Personlig Medicin og individualiseret behandling. Oplægget fokuserer på:

 1. Styring af anvendelsen af genteknologi i det danske sundhedsvæsen
 2. Etik og datasikkerhed
 3. Opbygningen af en landsdækkende genominfrastruktur
 4. Sygdomsorienteret forskning til gavn for specifikke patientgrupper.

Danske Regioners handlingsplan

Danske Regioner har gennemført en række konkrete initiativer under hovedoverskrifterne:

 1. Det Danske Genom Program
 2. Vækst i Danmark baseret på genteknologi
 3. Etiske dilemmaer

Det omtalte oplæg til en samlet dansk indsats og Danske Regioners handlingsplan findes via links nedenfor.

Allerede ved Danske Regioners generalforsamling den 27. marts 2014 opfordrede formand for Danske Regioner, Bent Hansen til, at regionerne mere målrettet engagerer sig i udviklingen af Personlig Medicin til patienterne.

Dette budskab fulgte Bent Hansen op på, da han i sin tale på Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015 lagde op til, at 100.000 danskere i løbet af fem år skal have deres gener kortlagt med det formål at kunne skræddersy medicin til en lang række alvorlige sygdomme.

Danske Regioner ønsker en bred debat om etikken og mulighederne. Men vi skal ikke blive ved debatten - vi skal handle til gavn for patienterne. Andre lande er allerede godt i gang, og Danmark skal være med i kapløbet om at udnytte mulighederne.  

National strategi for personlig medicin

Danske Regioner har i fællesskab med regeringen i december 2016 udarbejdet og offentliggjort en national strategi for Personlig Medicin. Strategien skal sikre, vi i Danmark har fokus på at sikre konsolidering, koordinering og fælles retning for den samlede indsats indenfor Personlig Medicin. Overordnet har strategien fokus på:

 • At skabe grundlaget for udvikling af bedre og mere målrettede behandlinger til gavn for patienterne, gennem brug af viden og nye teknologier
 • At styrke de etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med anvendelsen af genetisk information i sundhedsvæsenet 
 • At etablere en fælles governance struktur og et stærkere samarbejde på tværs af landet – både i sundhedsvæsenet og i forskningsverdenen 
 • At etablere et samarbejde om en sikker, fælles og sammenhængende teknologisk infrastruktur 
 • At igangsætte relevante forsknings – og udviklingsprojekter

Der er afsat 100 mio. kr. på Finansloven for 2017 til at komme i gang. Udviklingen af området forventes også medfinansieret af offentlige forskningsmidler, regionale midler i sundhedsvæsenet og private aktører.

Der er nedsat en bestyrelse, som skal rådgive i forhold til implementering af den nationale strategi for personlig medicin.

Læs mere:

Den etiske diskussion

Udviklingen inden for genteknologi giver mulighed for at udnytte viden om patientens arvemasse (DNA) til at udvikle bedre diagnostiske test og mere effektiv medicin – Personlig Medicin, men mulighederne byder også på store etiske spørgsmål. Når arvemassen undersøges kan man f.eks. få et indblik i hvilke sygdomme, der potentielt er ”forprogrammeret” i kroppen.

Disse etiske dilemmaer, ønsker Danske Regioner, bliver taget i en bred og offentlig debat. Det drejer sig fx om vanskelige spørgsmål såsom: Vil jeg kende min risiko for sygdom? Og vil jeg kende den, hvis der ikke findes behandlingsmuligheder? Ønsker jeg at kende mit barns risiko?

En undersøgelse foretaget af Epinion for Danske Regioner viser, at 8 ud af 10 danskere gerne vil kende til kommende sygdomme – især hvis sygdommen kan behandles.

Med til den etiske diskussion hører spørgsmål om datasikkerhed, herunder i forhold til privatliv og forsikringsselskaber.

Genetisk rådgivning - en form for individualiseret behandling

Hvad er genetisk rådgivning? Animationsvideoen nedenfor viser eksempler på, hvad man kan forvente, hvis man bliver henvist til en af landets Klinisk Genetiske Afdelinger.

 

Oplev tre personlige historier om genetisk rådgivning

Der findes flere forskellige typer af genetiske undersøgelser. Nedenfor kan du se tre forskellige historier om genetisk rådgivning.

Genetisk rådgivning og fosterdiagnostik (6:37 min.)

I dette klip fortæller et forældrepar om deres oplevelser med genetisk rådgivning og fosterdiagnostik. De fortæller også om deres følelser og overvejelser, både før, under og efter deres kontakt med en Klinisk Genetisk Afdeling.

 

Genetisk rådgivning om kræft (6:08 min.)

I dette klip fortæller en ung kvinde om sit behov for at få afklaret om hun har en øget risiko for at få kræft. Hun bliver henvist til et forløb med genetisk rådgivning og fortæller om erfaringer, overvejelser og konsekvenser for sig selv og sin familie.

 

Genetisk rådgivning og sjældne sygdomme (6:06 min.)

I dette klip fortæller et forældrepar om deres erfaringer med genetisk rådgivning og oplevelserne med at finde en diagnose på deres syge datter. De fortæller også om deres følelser og overvejelser, både før, under og efter deres kontakt med en Klinisk Genetisk Afdeling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

majbrit.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

TAD.png