AKTUELT

Nyheder

produktiv-udvikl-grafik-550-transp.png

Sygehuse øger igen produktiviteten, men mindre end foregående år

Fra 2014-2015 steg produktiviteten på landets sygehuse med knap to procent. Der leveres fortsat mere sundhed for pengene, men væksten er lavere end årene forinden. Det viser en ny opgørelse over sygehusenes produktivitet.

"Personalet yder en jætteindsats med at udrede, behandle og pleje flere og flere patienter med stadigt bedre resultater. Og det er netop resultaterne, vi skal styre skarpere efter, frem for at løbe blindt efter aktivitetstal og presse vores sundhedspersonale endnu mere", siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Læs mere
vækst

Scaleup-virksomheder skaber arbejdspladser

"I Danmark mangler vi simpelthen virksomheder, der vokser sig store og stærke. Nu udvælger vi gennem Scaleup-Denmark målrettet virksomheder med et gedigent vækstpotentiale og træner dem som eliteatleter".

Sådan siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, om en ny satsning, som på tre år skal skabe 1200 nye arbejdspladser og en meromsætning på 2 milliarder kroner.

scaleop-flere-arb-pladser-550.png
danske regioner mener

Vi har et akut behov for at investere i udstyret til at undersøge og behandle vores kræftpatienter. Apparaturet har en begrænset levetid, og på mange afdelinger er udløbsdatoen ved at være nået.

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, i forbindelse med indgåelse af aftale om finansloven for 2017

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

nationale mål

Patienter udredes hurtigere i alle regioner

På et år har alle fem regioner udredt flere patienter inden for 30 dage. Der er dog stadig forskel på, hvor hurtigt hver region udreder patienterne, viser nye tal.

"Sundhedspersonalet i alle regioner knokler, men vi skal have top og bund tættere på hinanden", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

udred-forside-trans.png