AKTUELT

Nyheder

væksthuse550.png

Fem tiltag skal forbedre erhvervsfremmesystemet

Landets virksomheder skal have bedre gavn af de offentlige erhvervsfremmetilbud. De regionale erhvervsindsatser har dokumenteret effekt for virksomhederne, og Danske Regioner præsenterer nu fem forslag til forbedringer af erhvervsfremmesystemet.

"Indsatserne skal tydeligt skabe værdi for virksomhederne, så det kommer hele landet til gode med blandt andet flere arbejdspladser", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere
danske regioner mener

En prisstigning på 4.000 procent er helt hen i vejret. Vores sundhedsvæsen er under et stort økonomisk pres netop nu, og vi skal naturligvis bruge skatteborgernes penge bedst muligt. Derfor ser jeg frem til en afgørelse fra EU-Kommissionen.

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, om prisstigning på medicin

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

fakta og analyse

REGIO nr. 14 er på gaden

Danske Regioners analysemagasin REGIO nr. 14 udkom den 15. september 2016 . I magasinet kan du blandt andet læse om, hvordan regionale indsatser sikrer jobvækst. Men også om, hvordan regionernes nye akutlægehelikoptere er med til at redde liv i yderområder.

REGIOforside-p-tandhjul-550.png
resultater

Regional indsats sikrer arbejdspladser

13.740

De virksomheder, som har deltaget i den regionale indsats for vækst og jobskabelse, har siden 2011 skabt næsten 14.000 flere job ift. tendensen i sammenlignelige virksomheder. Virksomhederne har i samme periode oplevet en meromsætning på 34 milliarder kroner.

beskæftigelsesgrafik-NET.png

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner (2016)