AKTUELT

Nyheder

erhvervfrem+10 NYHED.png

Erhvervsfremme kan ikke klares på kommunekontoret

Regeringen og KL er i dag blevet enige om kommunernes fremadrettede rolle i erhvervsfremmesystemet. Det vil koste arbejdspladser og vækst, forudser Danske Regioner.

Læs mere
økonomiforhandlinger 2019

Sundhedsvæsenet har akut behov for økonomisk løft

Dyr medicin, nye behandlinger, flere ældre og flere kronisk syge presser det danske sundhedsvæsen. Regionerne og dermed hospitalerne risikerer at mangle flere hundrede millioner kroner næste år. Danske Regioner og regeringen forhandler netop nu om regionernes økonomi i 2019.

ØA hosp mangler penge NYHED (002).png
erhvervsfremme

Ja til mere effektiv erhvervsfremme, men centralisering gavner ikke virksomhederne

Et ekspertudvalg har fremlagt forslag til et nyt erhvervsfremmesystem. I Danske Regioner bakker vi op om ambitionen om forenkling og effektivisering, men advarer mod massiv centralisering. Det vil skade virksomhederne.

erhvervsfrem ikon NYHED.png
psykiatri

Børn og unge med psykiske lidelser skal have nyt tilbud

Flere og flere børn og unge efterspørger hjælp til at håndtere psykiske lidelser. Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri foreslår at etablere et behandlingstilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

misbrug-forside NYHED.png
danske regioner mener

Et løft af regionernes økonomi er et løft af det danske sundhedsvæsen og dermed bedre hjælp til patienterne. Det må da være i alles interesse – vi ved i hvert fald, at danskerne prioriterer sundhedsvæsenet højt.

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, om forhandlinger med staten om økonomiaftale for 2019

REGIONERNES RESULTATER 2018

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional udvikling.