AKTUELT

Nyheder

kræftpakkeillu.png

Kræftplan IV: Vigtigt med fortsat fokus på forskning og kapacitet

Kræftplan IV er et vigtigt skridt, hvis Danmark skal fastholde den positive udvikling, der er sat i gang. Danske Regioner hilser regeringens udspil velkommen, men opfordrer samtidig til yderligere fokus på, hvordan kræftforskningen kobles tættere sammen med behandlingen.

- Der er afsat midler til at påbegynde moderniseringen af vores scannere og strålekanoner, og det er et godt udgangspunkt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere
danske regioner mener

Vi er godt på vej, og jeg er overbevist om, at den patientansvarlige læge vil give et kæmpe løft til hele sundhedsvæsenet - og dermed også til de mennesker, der rammes af kræft.

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, i kommentar til Kræftplan IV

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

resultater

Regional indsats sikrer arbejdspladser

13.740

De virksomheder, som har deltaget i den regionale indsats for vækst og jobskabelse, har siden 2011 skabt næsten 14.000 flere job ift. tendensen i sammenlignelige virksomheder. Virksomhederne har i samme periode oplevet en meromsætning på 34 milliarder kroner.

beskæftigelsesgrafik-NET.png

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner (2016)

ØKONOMIFORHANDLINGER

Stort behov for investeringer i sygehuse

Siden 2007 har regionernes budget til at investere i fysiske rammer samt it og apparatur på landets sygehuse ligget på gennemsnitligt 3,6 milliarder kroner Men i år er den såkaldte anlægsramme på 2,3 milliarder kroner. Det betyder, at regionerne har svært ved at foretage de nødvendige investeringer i landets sygehuse.

anlægsgraf.png

Kilde: Danmarks statistik og regionale indberetninger. 2016 er budgetniveau, mens de øvrige år regnskabsniveauer.