GF18

Danske Regioner holder generalforsamling

Torsdag d. 22. marts vil regionsrådspolitikere, ministre, folketingsmedlemmer, repræsentanter fra sundheds- og patientorganisationer m.fl. fylde Centralværkstedet i Aarhus til Danske Regioners generalforsamling. Efter generalforsamlingen vælges et nyt formandskab - Bent Hansen takker af som formand efter at have bestridt posten siden regionernes dannelse i 2007.

Bent og Stephanie_beretning17
AKTUELT

Nyheder

REGIO-forside, nyhed.png

Nyt REGIO i dag: Et mere nært sundhedsvæsen

Multisyge og kronisk syge patienter vil fremover i højere grad blive tilset og behandlet i eller tættere på eget hjem. I 2020 vil regionerne samlet set investere 670 mio. kroner i landets praktiserende læger, så det nære sundhedsvæsen styrkes. Læs mere i Danske Regioners analysemagasin REGIO.

Læs mere
overenskomstforhandling

Få svar om konflikten

De faglige organisationer har sendt strejkevarsler, og regionerne har svaret igen med lockout. Alle taler om, at en konflikt er på vej, og medierne svirrer af udsagn, rygter og antagelser. Men hvad er rigtigt og forkert, fup eller fakta? Her er svar på nogle af de mest centrale spørgsmål.

strejke og lockout NYHED.png
kræftbehandling

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

kræft-graf-NYHED.png
personlig medicin

Genetiske analyser fører til mere personlig medicin

Flere og flere patienter får hjælp i sundhedsvæsenet i kraft af analyser af deres DNA. Tre ud af fire lægelige specialer undersøger i dag patienters genetiske sammensætning, viser en kortlægning fra Danske Regioner.

Pers-medicin-DNA-HYHED.png
Regionernes resultater 2017

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Der må komme bevægelse på begge sider af forhandlingsbordet, så vi undgår strejker og lockout. Sundhedspersonalet udfører hver eneste dag et stærkt stykke arbejde, så lad os nu sørge for en fornuftig aftale.

Anders Kühnau, formand i RLTN, om den truende OK18-konflikt der kan lamme de danske hospitaler