Fremtidens hospitaler byder på helende arkitektur

Danske Regioner og Dansk Arkitektur Center åbner døren til ny udstilling om arkitektur og smart design på de mange hospitaler, der bygges frem mod 2025. Udstillingen vises på Dansk Arkitektur Center i København til slutningen af april, på Utzon Centret i Aalborg fra begyndelsen af februar, og vil derefter rejse rundt i Danmark.

Frem mod 2025 bliver de danske hospitaler bygget, ombygget og gentænkt. Visionen er at sætte mennesket i centrum og skabe de mest optimale rammer for patienter, pårørende og personale. Det sker blandt andet ved at indtænke helende arkitektur som en central del af helbredelsesprocessen.

I alt bygges og ombygges der 43 steder i landet, hvor innovation og nye løsninger er i højsædet. Dét ser udstillingen ”Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur” nærmere på, når borgere, sundhedspersonale og andre interesserede nu inviteres til en forsmag på fremtidens sundhedsvæsen.

Med mennesket i centrum

Kunst, indretning og lys kan have betydning for patienters velbefindende. Forskere fra Københavns Universitet har fx peget på, at psykiatriske patienter med depression bliver udskrevet efter kortere tid end andre, hvis de får rigeligt med dagslys. Det er blandt andet det, som Danske Regioner og Dansk Arkitektur Center ønsker at sætte fokus på med udstillingen. 

”I dag ved vi meget mere om bygningers påvirkning på vores sundhed og velvære. Det afspejler sig meget i visionerne bag hospitalsbyggerierne, og det er netop det udstillingen sætter fokus på – Den Helende Arkitektur,” siger Jeanne Rank, udstillingskoordinator ved Dansk Arkitektur Center, og fortsætter:

”Det handler om at vise den røde tråd mellem samfundsudfordringerne og de konkrete designvalg af lysindfald, akustik, materialer, enerum, storrum, osv. Kort sagt, de oplevelser hospitalet giver gennem designprincipper, formgivning og arkitektoniske intentioner.”

Fremtidens udfordringer

Sundhedsvæsnet og de danske hospitaler står over for en række udfordringer. Det sker i takt med, at vi kan behandle flere med ny medicin og nye behandlingsmetoder. Samtidig lever vi længere og får flere sygdomme, som kræver behandling på hospitaler. 

Det er her, at udstillingen ’Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur’ kan bidrage til en bedre forståelse.

”Udstillingen fortæller om regionernes udfordringer, visioner og løsninger. Fra det abstrakte til det konkrete. Det skal bidrage til en bedre forståelse af baggrunden for fremtidens hospitaler. Sundhedsvæsenet vedrører os alle. Det er dig og mig, vores familie, vores børn og børnebørn,” siger Jeanne Rank.

De nye initiativer vil både være til gavn for patienter, personale og pårørende samtidig med, at der er fokus på høj kvalitet og den bedste fordeling mellem økonomi, ressourcer og tid. 

Læs mere:

Udstillingen er støttet af Realdania. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kristian Taageby Nielsen (KTN)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Torsten Ellermann Eriksen
Relaterede nyheder

Læs mere

2,3 millioner kroners rabat på fælles indkøb af bleer

De regionale hospitaler og institutioner bruger læssevis af bleer, så hvad er mere naturligt end at sikre sig mængderabat? 15 millioner bleer lød ordren på ved sidste udbud – og de mange bleer gav en samlet rabat på 2,3 millioner kroner.

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere