Gå til indhold

Regionernes it-råd

Regionernes it-råd

Hvis regionernes fælles it- og digitaliseringsprojekter bliver forsinkede eller udfordrede, har det store konsekvenser for de berørte borgere og sundhedspersoner. De skal derfor tænkes grundigt igennem, og der skal tages hånd om de risici, der kan opstå. For at styrke regionernes evne til at komme i mål med sunde projekter, etablerer RSI et fællesregionalt it-råd samt en model for risikovurderinger.

Danske Regioners bestyrelse har i februar 2019 godkendt, at der etableres et fællesregionalt it-råd. It-rådet lanceres i efteråret 2019 og kommer til at bestå af tre eksterne topledere og 3 regionale direktørprofiler. Med rådet oprettes tilhørende procesbeskrivelser, vejledninger og værktøjer, som inden for rammerne af RSI’s forretningsmodel skal styrke risikovurderingerne af nye fællesregionale digitaliseringsprojekter. Modellen skal derudover bidrage til en styrket læringskultur, hvor viden og erfaringer om gennemførelsen af store, risikofyldte it- og digitaliseringsprojekter bliver samlet op og delt på tværs af regionerne. 

Konkret betyder det, at alle RSI-projekter med budget over 10 mio. kr. som minimum skal risikovurderes forud for overgangen til anskaffelsesfasen. It-rådets medlemmer gransker og analyserer projektets ledelsesdokumenter (som fx PID og business case) og indgår i dialog med projektleder, styregruppeformand og andre aktører, der driver projektet. På den baggrund udarbejder rådet en række anbefalinger til projektets styregruppe. Den gennemførte risikovurdering, herunder styregruppens håndtering af anbefalingerne, rapporteres til RSI-kredsen. Risikovurderingen indgår som led i projektets analysefase, og fungerer derfor som en integreret del af RSI's projektmodel. Tidspunkt for risikovurdering er indsat i fasemodellen nedenfor. 

I menuen til venstre finder du både en samling af materiale til brug i forbindelse med risikovurderingen samt en gennemgang af de forskellige trin i processen

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af NES
Læs mere

Kommissorium for it-rådet

Læs mere i det fulde kommisorium for regionernes it-råd herunder