Gå til indhold

Regionernes it-råd

Regionernes it-råd

Regionerne sætter hvert år store fælles it- og digitaliseringsprojekter i værk. Hvis projekterne bliver forsinkede eller udfordrede, har det store konsekvenser for de berørte borgere og sundhedspersoner. Derfor skal der tages hånd om de risici, der kan opstå, så projekterne kan indfri de forventede mål samt afsluttes til tiden og inden for budgettet. For at styrke regionernes evne til at komme i mål med sunde projekter, etableredes der i 2019 et fællesregionalt it-råd samt en model for risikovurderinger.

Alle fællesregionale it- og digitaliseringsprojekter med budget over 10 mio. kr. og fællesoffentlige it-projekter, hvor den regionale del udgør mere end 10 mio. kr., skal risikovurderes. Derudover kan It-rådet vurdere projekter i de enkelte regioner, hvis regionerne eller regionsdirektørerne ønsker dette.

Regionernes It-råd fungerer som uafhængigt, rådgivende ekspertorgan og skal understøtte kvalificeret gennemførelse af fællesregionale it- og digitaliseringsprojekter gennem risikovurderinger. It-rådet refererer til Regionsdirektørkredsen.

 

I modellen for risikovurderinger indgår tre hovedaktører: It-rådet, vurderingsteamet og rådssekretariatet.

  • It-rådet er sammensat af tre interne (regionale) og tre eksterne medlemmer, som alle har omfattende erfaring inden for projekter og it i en offentlig kontekst. De eksterne medlemmer bidrager desuden med erfaringer fra den private sektor.
  • Vurderingsteamet består af medarbejdere, der er erfarne økonomer, it-projektledere, it-arkitekter og forretningseksperter fra regionerne. Vurderingsteamet udpeges i forbindelse med hver risikovurdering med udgangspunkt i det enkelte projekts karakteristika.
  • Rådssekretariatet står for den daglige understøttelse af it-rådets arbejde, som for eksempel planlægning og facilitering af risikovurderinger, rådgivning af projekter, planlægning af rådsmøder og videndeling af it-rådets arbejde. Rådssekretariatet er forankret i Danske Regioner.

 

Risikovurderingen indgår som led i projektets analysefase og fungerer derfor som en integreret del af RSI's projektmodel. Tidspunkt for risikovurdering er indsat i fasemodellen nedenfor. 

 

I menuen til venstre finder du både en samling af materiale til brug i forbindelse med risikovurderingen samt en gennemgang af de forskellige trin i processen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Medarbejder Rie Fält Dzougov