Gå til indhold

Projektværktøjer

Det følger af projektmodellen, at RSI-projekterne skal benytte en række obligatoriske styringsdokumenter, som bl.a. finder anvendelse i forbindelse med godkendelse af projekternes faseovergange samt til løbende statusrapportering.

Herunder følger en oversigt over anvendelsesområder for de enkelte styringsdokumenter samt links til selve filerne:

Faseovergange

Styregruppebilag

Øvrige værktøjer

Statusrapportering

Når et projekt optages i RSI-porteføljen, skal projektet afgive en månedlig statusrapport til RSI-sekretariatet. Deadline herfor er den første hverdag i hver måned med projektstatus for den afsluttende måned. Modtageren af status er Lasse Borum Lunding (lbl@regioner.dk) samt RSI-sekretariatets eventuelle observatør i projektets styregruppe.
Statusrapporteringen sker på baggrund af RSI indrapporteringsskemaet (download her) og jævnfør RSI’s Projekt- og Forretningsmodel.

Hvis projektets overordnede status en måned rykker fra grøn til gul status eller har rød status, behandles projektet særskilt på RSI-kredsens næstkommende møde, hvor den styregruppeansvarlige regions it-direktør skal redegøre for projektets status samt hvilke korrigerende handlinger, der (bør) foretages for at få projektet på rette kurs igen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lasse Lunding,
Seniorkonsulent
T
M 6112 4912
E lbl@regioner.dk
Billede af Lasse Lundig
Læs mere

RSI styringsdokumenter

Find det relevante styringsdokument ved at følge linket herunder