Gå til indhold

Projektværktøjer

Det følger af projektmodellen, at RSI-projekterne skal benytte en række obligatoriske styringsdokumenter, som bl.a. finder anvendelse i forbindelse med godkendelse af projekternes faseovergange samt til løbende statusrapportering.

Herunder følger en oversigt over anvendelsesområder for de enkelte styringsdokumenter samt links til selve filerne:

Faseovergange

Styregruppebilag

Øvrige værktøjer

Statusrapportering

Når et projekt optages i RSI-porteføljen, skal projektet afgive en månedlig statusrapport til RSI-sekretariatet. Deadline herfor er den første hverdag i hver måned med projektstatus for den afsluttende måned. Modtageren af status er Zilas Bo Larsen (Zilal@regioner.dk) samt RSI-sekretariatets eventuelle observatør i projektets styregruppe.
Statusrapporteringen sker på baggrund af RSI indrapporteringsskemaet (download her) og jævnfør RSI’s Projekt- og Forretningsmodel.

Hvis projektets overordnede status en måned rykker fra grøn til gul status eller har rød status, behandles projektet særskilt på RSI-kredsens næstkommende møde, hvor den styregruppeansvarlige regions it-direktør skal redegøre for projektets status samt hvilke korrigerende handlinger, der (bør) foretages for at få projektet på rette kurs igen.

Læs mere

RSI styringsdokumenter

Find det relevante styringsdokument ved at følge linket herunder