Gå til indhold

RSI-Sekretariatet

RSI-sekretariatet har til at opgave at sikre en professionel håndtering af fællesregionale og -offentlige projekter og er ansvarlig for modeller og skabeloners indhold og udvikling. RSI-sekretariatet understøtter de strategiske rammer om fællesregionale initiativer gennem databaseret porteføljestyring.

RSI-sekretariatet igangsætter fremover en række initiativer, bl.a. med det formål at styrke samarbejdet på tværs. Det gælder:

  • Procesunderstøttelse af arbejdsgangene mellem de forskellige grupper. Dette kan ske i form af f.eks. procesdiagrammer, illustration af workflows og RASCI-skemaer
  • Opdatering og udgivelse af forretningsmodel
  • Implementering af fælles porteføljeoverblik og evt. indkøb af understøttende værktøj
  • Implementering af ny økonomistyringsmodel
  • Udarbejdelse af opstartspakker for fællesregionale projektledere og styregrupper

Kontakt RSI-sekretariatet

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af RRS
Læs mere

Kommissorium for RSI-sekretariatet

Læs mere i det fulde kommissorium for RSI-sekretariatet herunder: