Gå til indhold

Den tværregionale styregruppe for informationssikkerhed (TSI)

Den tværregionale styregruppe for informationssikkerhed (TSI) har til opgave at sikre en fælles koordineret indsats inden for cyber- og informationssikkerhed, herunder at sikre en sikkerhedsmæssig og juridisk screening af fællesregionale projekter og systemer. Derudover skal TSI rådgive RSI-kredsen og anbefale tværregionale indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet samt bistå og rådgive Danske Regioner i interessevaretagelsen inden for området.

Medlemmerne af styregruppen består af en formand samt fire medlemmer udpeget af de øvrige regioner. 

Formanden for TSI er Carsten Lind, vicedirektør i Region Midtjylland. 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Region Midtjylland.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Morten Wiese,
Seniorkonsulent
T
M 2031 3268
E mortw@regioner.dk
Billede af Lilse Svanholm
Læs mere

Kommissorium for TSI

Læs mere i det fulde kommissorium for TSI herunder: