Gå til indhold

Projekter

Regionerne samarbejder om en række fælles digitaliseringsprojekter og ejer en fælles projektportefølje. Samarbejdet hedder Regionernes Sundheds it (RSI) og skal være med til at sikre sammenhæng på tværs af Danmark og mere sundhed for pengene.

Regionernes Sundheds it har som formål at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand. Det forpligtende samarbejde er garant for, at de gode løsninger udbredes og bliver ens, uanset hvor i landet man befinder sig.

Du kan se eksempler på igangværende projekter i menu strukturen til venstre. Status på de nuværende projekter i porteføljen kan findes nederst på siden.

Løbende porteføljestyring

RSI-kredsen behandler hver måned et porteføljeoverblik over projekternes fremdrift og status.
Overblikket er baseret på månedlige statusrapporter fra projekterne og indeholder kortfattet status på projektets tid, penge, leverancer, ressourcer og væsentlige risici. Fokus er på udviklingen i projektet siden sidste statusrapport.

Status angives med farverne: grøn, gul eller rød. Hvis et projekt melder rød status i enten tid, økonomi, leverancer eller ressourcer, så er projektets samlede status rød. De pejlemærker, som har rød status eller som er i en uhensigtsmæssig udvikling sættes som udgangspunkt altid på dagsordenen på næstkommende møde i RSI-kredsen med henblik på, at der træffes beslutning om eventuelt korrigerende handlinger.

Læs mere

RSI Projektporteføljestatus

Du kan finde den seneste porteføljestatus for regionernes fælles digitaliseringsprojekter nedenfor