Gå til indhold

Projektøkonomi

Der følges løbende op på projektøkonomien i de fælles regionale projekter mhp. at skabe et overblik og beslutningsgrundlag for de relevante fora og kredse. Projektøkonomien tager udgangspunkt i de gældende tal for hhv. fordelingsnøgler og timepriser.

RSI-sekretariatet udarbejder kvartalsvise resultatopgørelser på projekternes forbrug på baggrund af indmeldinger fra projekterne. Projekterne udfylder oversigt over forbrug på baggrund af Business Case-skabelonen.

Derudover opdateres projektbudgetterne min. to gange årligt, som sammenholdes med projekternes forbrug.

Fordelingsnøgle

Udgiftsfordelingen i RSI-projekter tager udgangspunkt i den gældende bloktilskudsfordelingsnøgle for sundhedsområdet.

Gældende og historiske fordelingsnøgler kan findes her.

Bloktilskudsfordelingsnøglen for sundhedsområdet 2024
Region Hovedstaden 0,3121
Region Sjælland 0,1546
Region Syddanmark 0,2129
Region Midtjylland 0,2173
Region Nordjylland 0,1032

Timepriser i RSI-projekter

Ved beregning af udgifter til interne fællesregionale og regionale medarbejderressourcer blev der i 2016-2019 taget afsæt i en fast timepris på 500 kroner.

I de fem regioner PL-reguleres estimerede udgifter til interne ressourcer i projekter. Over tid opstod der derfor en difference i prissætningen for hhv. regionale og fællesregionale projekter. 

Fra januar 2020 blev den faste timepris på 500 kroner derfor PL-reguleret. PL-reguleringen sker fremadrettet årligt.

Timetaksten, samt den årlige udvikling, er:

2022 2023 2024
545 kr. 670 kr. 680 Kr.

 

Der PL-reguleres ikke bagudrettet. Ved fremadrettet estimering af omkostninger til interne fællesregionale og regionale medarbejderressourcer tages der udgangspunkt i den justerede timepris.

I 2023 blev et effektivt årsværk justeret til at svare til 1.260 timer.

Eksterne ressourcer

Ekstern assistance beregnes på baggrund af samme fastsatte timepris. Hvis den faktiske timepris overstiger den gældende fastsatte timepris på interne ressourcer, skal den ansættende region som udgangspunkt selv afholde den ekstra udgift.

Læs mere

Økonomisk vejledning

Danske Regioners side om Økonomisk vejledning.