Gå til indhold

Årsrapport 2023

For at understøtte transparens og læring på tværs af regionerne udgiver Regionernes It-råd en årlig offentlig beretning om rådets aktiviteter og erfaringer. I rapporten for 2023 kan du bl.a. læse om it-rådets formål, aktiviteter og model for risikovurdering af digitaliseringsprojekter.

It-rådet har desuden, på baggrund af de gennemførte risikovurderinger og erfaringer med offentlige og private digitaliseringsprojekter i øvrigt, defineret en række gode råd, som regionerne med fordel kan have fokus på i tilrettelæggelsen af it- og digitaliseringsprojekter:

 1. Forretningsmæssige forhold:
 • Tydelig beskrivelse af formål og scope
 • Tydelig og forventningsafstemt afgrænsning af projektet
 • Overvejelse af udbudsform
 • Fokus på gevinstsopfølgning
 1. Governance:
 • Forretningen som drivende kraft
 • Klare aftaler om roller og ansvar i projektet
 • Tydelige aftaler med interessenter og leverandører
 • Detaljerede aftaler om projektbemanding
 • Tidlig etablering af forvaltningsorganisation
 • Fokus på fællesregional koordinering og interessenthåndtering
 • Reducering af arkitekturafhængigheder
 1. Projekttilrettelæggelse:
 • Skarpe leveranceplaner og tæt projektstyring
 • Synlig kritisk vej i forhold til leverancer og planer
 • Nedbrydning af leverancer
 • Fokus på gevinster og målinger
 • Buffere i forhold til tid og økonomi
 • Klart defineret og ansvarsafstemt implementeringsstrategi
 • Sikring af de rette kompetencer

Årsrapporten kan læses her: Årsrapport Regionernes it-råd 2023