Gå til indhold

Økonomisk vejledning

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger, blandt andet til brug for budgetlægning.

Økonomisk Vejledning er inddelt i et afsnit om den generelle økonomiske politik samt seks hovedområder:

  • Udviklingen i pris og løn, samt de gældende overenskomster
  • Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)
  • Budget- og regnskabsregler samt revision
  • Kontingenter, finansiering af fællesregionale projekter m.v.
  • Sektorspecifikke emner
  • Fordelingsnøgler m.m. 

 Se den aktuelle udgave af Økonomisk Vejledning

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mie Falkensten Ekdahl,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Billede af MFE