Gå til indhold

Æggestokkræft

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af æggestokkræft

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Avastin (bevacizumab), 10. december 2014
Avastin anbefales (15 mg/kg) i kombination med carboplatin samt gemcitabin eller liposomal doxorubicin som 2. linje behandling af voksne patienter med første recidiv af epitelial ovariecancer, tubacancer eller peritoneal cancer, som ikke tidligere har fået behandling med bevacizumab, andre VEGF-hæmmere eller VEGF-receptor målrettede lægemidler.

Avastin (bevacizumab) blev anbefalet som standardbehandling den 10. december 2014.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Olaparib (Lynparza), 11. juni 2015
Olaparib (Lynparza) anbefales som standardbehandling af patienter med platinsensitiv recidiverende BRCA-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade serøs epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (komplet eller maksimalt partielt) på platinbaseret kombinationskemoterapi.

KRIS forudsætter, at der én gang årligt gives tilbagemelding vedrørende antal patienter behandlet, progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse for de behandlede patienter.

Lynparza (olaparib) blev anbefalet efter en høringsproces den 11. juni 2015.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Bevacizumab (Avastin), 9. september 2015
Bevacizumab (Avastin) anbefales – i kombination med cisplatin/paclitaxel eller paclitaxel/topotecan – som standardbehandling af patienter med persisterende, recidiverende eller primært metastatisk cervix cancer.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)