Gå til indhold

Kræft i bugspytkirtlen

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af kræft i bugspytkirtlen

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Sutent (sunitunib), 3. december 2012
Sutent (sunitinib) anbefales til behandling af højt moderat differentierede, inoperabel neuroendokrine pankreas-tumorer (pNET) som 1. 2. og 3 linje behandling.

Abraxane (nab-Paclitaxel), 9. april 2014
Abraxane anbefales i kombination med Gemzar som 1. linjebehandling til patienter over 18 år med dissimineret pancreas cancer i god almen tilstand. Patienter skal have en Karnofsky performance ≥ 70 og histologisk/cytologisk verificeret adenokarcinom udgået fra pankreas. De må ikke tidligere have modtaget adjuvant behandling med gemcitabin eller anden kemoterapi.