Gå til indhold

Modermærkekræft

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af modermærkekræft

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Cobimetinib (Cotellic), 1. marts 2016
Cobimetinib (Cotellic) anbefales i kombination med vemurafenib (Zelboraf) til behandling af metastaserende malignt melanom med BRAF V600 mutation. Kombinationsbehandlingen skal kun tilbydes, når patientgruppen ikke tåler behandling med dabrafenib (Tafinlar) i kombination med trametinib (Mekinist). KRIS gør dog opmærksom på, at kombinationsbehandlingerne cobimetinib/vemurafinib og dabrafenib/trametinib er effektmæssigt ligeværdige.

Det er en forudsætning for KRIS’ anbefaling af cobimetinib/vemurafenib, at behandlingen ikke anvendes hvis patienterne er progredieret under dabrafenib/trametinib eller omvendt.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Trametinib (Mekinist), 27. oktober 2015
Trametinib (Mekinist) anbefales i kombination med dabrafenib (Tafinlar) som standardbehandling af patienter med metastaserende malignt melanom med BRAF V600 mutation og med stort tumorvolumen og aggressivt vækstmønster.

Med hensyn til patienter med performance status 2 og 3 er det en forudsætning, at behandlingseffekt, progressionsfri overlevelse og overlevelse rapporteres til KRIS en gang årligt.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Der er indgået en såkaldt innovativ aftale mellem Amgros og leverandøren, hvorfor behandlingsprisen ikke kan offentliggøres.

Nivolumab (Opdivo), 9. september 2015
Nivolumab (Opdivo) anbefales som monoterapi til patienter med avanceret (inoperabel eller metastatisk) modermærkekræft (melanom).

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)
Der er indgået en såkaldt innovativ aftale mellem Amgros og leverandøren, hvorfor behandlingsprisen ikke kan offentliggøres.

Pembrolizumab (Keytruda), 9. september 2015
Pembrolizumab (Keytruda) blev anbefalet som monoterapi til patienter med avanceret (inoperabel eller metastatisk) modermærkekræft (melanom).

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Der er indgået en såkaldt innovativ aftale mellem Amgros og leverandøren, hvorfor behandlingsprisen ikke kan offentliggøres.

Yervoy (Ipilimumab), 12. december 2013
Ipilimumab anbefales som 1. linjebehandling af patienter med metastaserende malignt melanom i performance status 0-2 uden symptomgivende cerebrale metastaser.

Tafinlar (Dabrafenib), 12. december 2013
Dabrafenib anbefales som standardbehandling af patienter med metastaserende BRAF V600-muteret ubehandlet eller tidligere medicinsk behandlet malignt melanom. KRIS anbefaler Dabrafenib anvendt som:

  • 1. linjebehandling til BRAF-muterede patienter, der ikke er kandidater til IL-2 og interferon
  • 2. og 3. linjebehandling til BRAF-muterede patienter, der ikke er kandidater til Ipilimumab-behandling
  • 2. og 3. linjebehandling til BRAF-muterede patienter, der ikke tidligere har modtaget BRAF-hæmmer behandling

KRIS gør opmærksom på, at lægemidlets interaktionspotentiale endnu ikke er belyst i de foreliggende studier, hvorfor der kan være risiko for uønskede interaktioner. Det er vigtigt, at den behandlende læge er opmærksom herpå, da bivirkninger og effekt til anden behandling måske kan overses. KRIS vil i denne situation understrege pligten til indberetning af alvorlige og uventede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Rådet forudsætter, at effekt og bivirkninger registreres i Dansk Melanom Database.