Gå til indhold

Brystkræft

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af brystkræft

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Pertuzumab (Perjeta), 27. oktober 2015
Pertuzumab anbefales – i kombination med trastuzumab (Herceptin) og kemoterapi – til præoperativ/neoadjuverende behandling af voksne patienter med HER2-positiv tidlig brystkræft uden fjernmetastaser ved

primært lokalt fremskreden sygdom, som er inoperabel med formål at muliggøre operabilitet, hvor tumor er større end 2 cm
teknisk set operabel sygdom, hvor brystbevarende operation ikke er mulig (typisk p.g.a. tumorstørrelse), med formål at muliggøre brystbevarende operation i modsætning til mastektomi, og hvor tumor er større end 2 cm
Det er endvidere en forudsætning, at ansøger registrerer anvendelsen af pertuzumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi med henblik på at give en opfølgning til KRIS om to år.

Bemærk at indikationen er blevet præciseret i forhold til den oprindelige indikation i ansøgningsskemaet og mini-MTV'en. Dette var en forudsætning for KRIS' anbefaling.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Der er indgået en såkaldt innovativ aftale mellem Amgros og leverandøren, hvorfor behandlingsprisen ikke kan offentliggøres.

Kadcyla (Trastuzumanemtansin), 5. februar 2014
Kadcyla anbefales som 2. eller senere linje behandling af patienter med HER2-positiv, inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft. Patienter skal tidligere have modtaget behandling med transtuzumab og et taxan for fremskreden brystkræft, eller som (neo)adjuverende behandling med udvikling af sygdomsrecidiv under eller inden for seks måneder efter den adjuverende behandling.

Perjeta (Pertuzumab), 23. april 2013
Perjeta (Pertuzumab) anbefales sammen med trastuzumab i kombination med docetaxel som 1. linjebehandling af patienter med HER-2 positiv metastaserende eller lokalt avanceret brystkræft. Såfremt Perjeta og trastuzumab anvendes i kombination med andre lægemidler, skal effekten monitoreres.