Gå til indhold

Andre sygdomme

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af andre sygdomme end de omtalte i menuen til venstre

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Mepolizumab (Nucala), 1. marts 2016
Mepolizumab (Nucala) anbefales som standardbehandling af svær eosinofil astma, hvor tilstrækkelig behandlingseffekt ikke er opnået på behandling med højdosis inhalationssteroid plus mindst en yderligere forebyggende behandling, sv.t. trin 4 og 5 behandling i Global Initiative for Asthma (GINA) guidelines.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Lenvatinib (Lenvima), 9. september 2015
Lenvatinib (Lenvima) anbefales som 1. linje behandling af patienter med symptomgivende metastaserende differentieret thyroideacancer (DTC), som ikke kan behandles med kirurgi eller strålebehandling, efter omhyggelig klinisk udvælgelse af læger med erfaring i behandling af denne patientgruppe.
Rådet er indstillet på at bibeholde sorafenib (Nexavar) som et tilbud til patienter, der modtager 1. linje behandling, men ikke tåler lenvatinib. Imidlertid er KRIS ikke enig i, at sorafenib er til rådighed som 2. linje behandling, da der ikke er data, der understøtter dette. Der er et betydeligt overlap mellem targets for de to lægemidler, dog således at lenvatinib rammer bredere end sorafenib. Sorafenibs responsprocent i 1.linje behandling er relativt beskeden og bivirkningerne betydelige. Hvis sorafenib skal benyttes som 2. linje behandling, må der foreligge data, som kan benyttes til at danne sig et indtryk af benefit/risk forholdet.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Nintedanib (Ofev), 17. juni 2015
Nintedanib (Ofev) anbefales som standardbehandling af idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).

Ofev (nintedanib) blev anbefalet som standardbehandling den 17. juni 2015.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Pazopanib (Votrient), 17. juni 2015
Pazopanib (Votrient) anbefales som standardbehandling af voksne patienter med metastatisk bløddelskarcinom (aSTS), der svarer til patientgruppen i de inkluderede studier.

Votrient (pazopanib) blev anbefalet som standardbehandling den 17. juni 2015.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Secukinumab (Cosentyx), 17. juni 2015
Secukinumab (Cosentyx) anbefales som standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til systemisk behandling.

Cosentyx (secukinumab) blev anbefalet som standardbehandling den 17. juni 2015.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Soliris (Eculizumab), op til mødet 4. april 2013
Soliris (Eculizumab) anbefales som 2. linie behandling af patienter med atypisk hæmolytisk uræmisk syndrom (aHUS).
Kalydeco (Ivacaftor), 4. april 2013 og 10. december 2014
Kalydeco (Ivacaftor) anbefales som 1. linie behandling af patienter med cy-stisk fibrose (voksne og børn over 6 år), som har en G551D-, S549N-, G1244E-, G1349D-, G178R-, G551S-, S1251N- eller S1255P-mutation i CFTR-genet.