Gå til indhold

Prostatakræft

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af prostatakræft

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Zytiga (Abiraterone), 4. april 2013
Zytiga (Abiraterone) anbefales som 1. linie behandling af patienter med uhelbredelig metastaserende kastrationsresistent prostatacancer (M-1 CRPC).

Enzalutamid (Xtandi), 18. februar 2015
Enzalutamid (Xtandi) anbefales som standardbehandling af patienter med kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) før kemoterapi.

KRIS forudsætter, at patienter kun tilbydes behandling med enten enzalutamid eller abiraterone (Zytiga) i deres behandlingsforløb.

Enzalutamid (xtandi) blev anbefalet som standardbehandling den 18. februar 2015.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Xofigo (Radium-223 chloride), 5. februar 2014
Xofigo anbefales som standardbehandling af voksne med kastrationsresistent prostatacancer med symptomatiske knoglemetastaser og ingen kendte viscerale metastaser. Det er dog en forudsætning for KRIS’ anbefaling, at lægemidlet kun ibrugtages efter afholdelse af en multidisciplinær konference med onkologisk beslutningstagen. Dette skyldes, at området i Sundhedsstyrelsens specialevejledning er udpeget som en højt specialiseret funktion på onkologisk afdeling.