Gå til indhold

Nyrekræft

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af nyrekræft

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelse for at anbefale lægemidlerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Opdivo (nivolumab), 14. juni 2016
Opdivo (nivolumab) anbefales som standardbehandling til patienter med metastaserende renalcellecarcinom:

  • som har modtaget 1 tidligere behandling, og
  • som er under 75 år.

Selv om nivolumab ikke er blevet anbefalet som standardbehandling til fuld indikation, kan behandlingen stadig anvendes til enkeltpatienter, såfremt den behandlende læge vurderer, at der foreligger en særlig sundhedsfaglig grund til dette.

Opdivo (nivolumab) blev anbefalet som standardbehandling efter høringsperiode i forlængelse af KRIS' møde den 14. juni 2016.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)

Der er indgået en såkaldt innovativ aftale mellem Amgros og leverandøren, hvorfor behandlingsprisen ikke kan offentliggøres.

Votubia (everolimus), 17. september 2014
Votubia (everolimus) anbefales som standardbehandling af

  • voksne patienter med renal angiomyolipom i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC) med risiko for komplikationer, men hvor umiddelbart indgreb ikke er påkrævet, samt
  • børn og voksne patienter med subependymalt kæmpecelle-astrocytom (SEGA) i tilknytning til TSC, der kræver terapeutisk intervention, men som ikke er egnet til operation

Votubia (everolimus) blev anbefalet som standardbehandling i forlængelse af KRIS' møde den 17. september 2014.

Ansøgningsskema (pdf)
Mini-MTV (pdf)