Gå til indhold

Kræft i galdeveje

KRIS har anbefalet følgende lægemidler som standardbehandling af kræft i galdevejene

De konkrete anbefalinger findes nedenfor. KRIS’ begrundelser for at anbefale lægemidlerne/indikationerne fremgår af referatet fra det konkrete møde.

Med standardbehandling menes, at lægemidlet indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og at lægemidlet er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.

Gemzar (Gemcitabin) i kombination med cisplatin, 4. april 2013
Lægemiddelstofferne Cisplatin og Gemcitabin anbefales som 1. linje behandling af inoperabel kræft i galdeveje (galdeblære, galdegange eller ampul).