Indkøb i regionerne

De fem regioner køber årligt ind for over 40 milliarder kroner på vare- og tjenesteydelsesområdet

Regionerne er nået langt med at optimere indkøbsområdet og har i perioden 2010-2015 opnået mere end én milliard i besparelser. Regionerne skal fortsat blive endnu bedre til at optimere deres indkøb. En del af den optimering skal realiseres ved et tættere samarbejde med leverandørerne og ved bedre rammer for den fælles samhandel.

Regionernes indkøbsafdelinger
Hver af de fem regioner har etableret centrale indkøbsafdelinger, og der er sikret en omfattende koordinering på tværs af regionerne. Indkøbsafdelingerne arbejder på at optimere processerne omkring indkøb og logistik og medvirker til at realisere et eventuelt effektiviseringspotentiale.

Hver region arbejder efter en politisk vedtaget indkøbspolitik, der er i overensstemmelse med regionernes fælles mål for indkøb og logistik.

Læs mere:

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020
De enkelte regioners indkøbspolitikker

Indkøbsafdelingernes primære arbejdsopgaver
Blandt indkøbsafdelingernes primære arbejdsopgaver er ansvaret for:

  • at der på varer og tjenesteydelser etableres aftaler, der dækker pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed og lignende
  • implementering og synliggørelse af aftalerne, herunder at der løbende følges op på brugen af aftalerne
  • at vareforsyningen til institutionerne foregår med en så hensigtsmæssig logistik som muligt
  • at kommunikation med såvel brugere, institutioner og leverandører altid foregår optimalt, f.eks. gennem elektronisk handel
  • implementering af elektronisk handel i organisationen
  • at gældende lovgivning på indkøbsområdet overholdes, så som EU-direktiver, bekendtgørelser, standarder og lignende
  • leverandørstyring og leverandørsamarbejde
  • sikring af konkurrencesituationen med flere aktører på markedet