Gå til indhold

Udbudsjuridisk Netværk

Udbudsjuridisk Netværk er en arbejdsgruppe under RFI. Medlemmerne er udbudsjurister i regionerne og Amgros.

Udbudsjuridisk Netværk har til formål at skabe ensartethed i og effektivisere udbud på tværs af regionerne. Arbejdsgruppen har udarbejdet standardmaterialer som f.eks. udbudsskabeloner, udbudsmateriale og fælles skabeloner og står for løbende opdatering af disse. Effekten af dette arbejde er en besparelse for regionerne i arbejdsmængde og giver ligeledes en ensartethed i udbuddene og gør det nemmere for tilbudsgivere at byde ind på regionale udbud. Herudover arbejder udbudsjuridisk netværk med udbudsloven med henblik på videndeling og rådgivning af Danske Regioner i forbindelse med høringssvar o.lign. Videndelingen bidrager til at der gives ensartet rådgivning til udbudskonsulenter og leverandører i alle regionerne.

Medlemmerne af Udbudsjuridisk Netværk er udbudsjurister. Indkøbschef i Region Hovedstaden, Jens Brøndberg, er formand for gruppen.