Gå til indhold

Udbud under Regionernes Fælles Indkøb

Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 30 milliarder kroner. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række regelsæt og procedurer. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) skal i tæt samarbejde med de regionale indkøbsafdelinger være med til at løfte denne opgave

RFI er en samarbejdsmodel, hvor regionerne udfører udbud og indkøb på vegne af hinanden. Det har vi valgt at kalde fællesudbud. Et fællesudbud betyder, at mindst en af nedenstående krav skal være opfyldt.

Mindst to regioner skal gå sammen om at udbyde et område
Mindst en region og en ekstern partner skal gå sammen om at udbyde et område i fællesskab

RFI vil være en aktiv medspiller og partner i det tværgående offentlige samarbejde. Derfor deltager RFI også gerne i udbud, som andre offentlige myndigheder og institutioner udbyder under forudsætning af, at det giver mening for regionerne at deltage. Ligeledes vil RFI gerne lave udbud på vegne af andre offentlige myndigheder, hvor det giver mening.

Amgros, der er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler, varetager tillige fællesudbud for regionerne inden for konkrete udvalgte fagområder.

Ny målsætning

RFI kan indgå i alle former for udbud som relaterer sig til vareindkøb og køb af tjenesteydelser i regionerne. Disse omfatter både meget sygehusspecifikke varegrupper og anskaffelser, samt daglige forbrugsvarer. Undtaget herfor er dog medicin, som indkøbes via Amgros.

Regionerne ønsker at bidrage til en fortsat effektiv og tidssvarende indkøbsorganisation. Derfor har regionerne besluttet at øge andelen af fælles udbud (uden lægemidler) til 50 pct. af alle RFI-udbud i 2029. Dette vil kræve, at der i RFI-samarbejdet tænkes kreativt i udvælgelse af nye udbudsområder, ligesom der er behov for en gennemgang af samarbejdsrelationen med henblik på optimering af procedurer og processer. Der følges løbende op på antallet af fællesudbud og samarbejdet i RFI i kredsen af regionale indkøbschefer samt kredsen af regionsdirektører.