Gå til indhold

Udbud under Regionernes Fælles Indkøb

Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 30 milliarder kroner. En betydelig del af disse indkøb er udbudspligtige og derfor underlagt en række regelsæt og procedurer. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) skal i tæt samarbejde med de regionale indkøbsafdelinger være med til at løfte denne opgave

RFI er en samarbejdsmodel, hvor regionerne udfører udbud og indkøb på vegne af hinanden. Det har vi valgt at kalde fællesudbud. Et fællesudbud betyder, at mindst en af nedenstående krav skal være opfyldt.

Mindst to regioner skal gå sammen om at udbyde et område
Mindst en region og en ekstern partner skal gå sammen om at udbyde et område i fællesskab

RFI vil være en aktiv medspiller og partner i det tværgående offentlige samarbejde. Derfor deltager RFI også gerne i udbud, som andre offentlige myndigheder og institutioner udbyder under forudsætning af, at det giver mening for regionerne at deltage. Ligeledes vil RFI gerne lave udbud på vegne af andre offentlige myndigheder, hvor det giver mening.

Amgros, der er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler, varetager tillige fællesudbud for regionerne inden for konkrete udvalgte fagområder.

Følg eller forklar-princippet
RFI kan indgå i alle former for udbud som relaterer sig til vareindkøb og køb af tjenesteydelser i regionerne. Disse omfatter både meget sygehusspecifikke varegrupper og anskaffelser, samt daglige forbrugsvarer. Undtaget herfor er dog medicin, som indkøbes via Amgros.

De regionale indkøbsafdelinger arbejder efter princippet om, at;

”Alle udbudsområder er principielt egnet til fællesudbud.”

Det betyder også, at regioner som fravælger at deltage i et fællesudbud, aktiv skal forholde sig til og forklare dette fravalg.

 

Udbud i regionerne 

Regionerne offentliggør aktuelle og planlagte individuelle udbud på flere platforme. For et overblik over aktuelle regionale udbud kan du besøge www.udbud.dk eller http://ted.europa.eu/.

Herudover har de fleste regioner oversigter over deres aktuelle og planlagte udbud på deres egne hjemmesider:

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

EU-supply
Du kan også få adgang til udbudsmateriale og afgive tilbud på eu-supply.com. For at oprette en bruger skal du klikke på ’Online registrering’ – der tager max. 2 minutter. Hvis du kun vil have adgang til information om udbuddene, kræver det ikke log in – klik i stedet på linket ’I gangværende udbud’.

Links til oversigter over de respektive regionernes aktuelle udbud på EU-supply.com:

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden