Gå til indhold

Regionernes indkøbspolitikker

Hver region har sin egen politisk vedtagne indkøbspolitik, som beskriver regionens holdning til og ønsker med indkøb

Blandt indkøbsfunktionens primære arbejdsopgaver er ansvaret for:

  • At der på varer og tjenesteydelser etableres aftaler, der dækker pris, kvalitet, service, leverings- og forsyningssikkerhed, bæredygtighed og lignende
  • Implementering og synliggørelse af aftalerne, herunder at der løbende følges op på brugen af aftalerne
  • At vareforsyningen til institutionerne foregår på en så hensigtsmæssig mådelogistik som muligt
  • At kommunikation med såvel brugere, institutioner og leverandører altid foregår optimalt, f.eks. gennem elektronisk handel
  • Implementering af elektronisk handel i organisationen
  • At gældende lovgivning på indkøbsområdet overholdes, så som EU-direktiver, bekendtgørelser, standarder og lignende
  • Leverandørstyring og leverandørsamarbejde
  • Sikring af konkurrencesituationen med flere aktører på markedet

Har du spørgsmål til en af regionernes indkøbspolitikker, kan du kontakte den relevante region direkte.

Læs regionernes indkøbspolitikker her:

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland