Gå til indhold

Category Management

Category Management (CM) gruppen sekretariatet betjenes af RFI-sekretariatet. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra alle regioner og Amgros, som har stor viden og kendskab med CM.

Regionerne arbejder alle med CM både regionale og fællesregionalt. allerede i dag med CM. En af fordelene ved CM er, at den som metode giver mulighed for en markedsorienteret og strategisk tilgang til udbud. I CM gruppen arbejdes der for at definere en fælles strategisk tilgang til kategorier, herunder fælles udbud. Gruppen arbejder med to overordnede fokus, som er kategorisering og kategoristyring. Med hensyn til kategorisering har gruppen defineret et fælles kategoritræ med udgangspunkt i Region Hovedstadens kategoritræ. Det fælles kategoritræ skal danne udgangspunkt for de enkelte kategorier. Med hensyn til kategorisering arbejder gruppen på at udvikle fælles metoder og skabeloner til udarbejdelse af strategier for de enkelte kategorier. Arbejdet har resulteret i, at regionerne har udarbejdet mange fælles kategoristrategier og kontinuerligt holder disse opdateret og aktuelle.