Gå til indhold

Procedurer og processer

Regionerne anvender en fælles procedure og standardmateriale ved gennemførelse af fællesudbud

Regionernes procedure for fællesudbud har til formål at klarlægge processen og beslutningskompetencer ved gennemførsel af fællesudbud, så fællesudbud bliver gennemført efter samme fremgangsmåde og med fokus på god intern kommunikation mellem regionerne.

Fællesproceduren bliver løbende vurderet med henblik på forbedringer og optimeringer i forhold til gennemførsel af fællesudbud.

Regionerne anvender et sæt af standardmaterialer, herunder udbudsmateriale og udkast til kontrakt, hvorfor fællesudbud fremstår ensartet udadtil uagtet hvilken region, som er tovholder på fællesudbuddet. Ligeledes optimeres standardmaterialet løbende i forhold til regionernes politikker, udbudsregler m.m.