Gå til indhold

Fællesoffentlige indkøb af sundhedsartikler

Efter 2019-økonomiaftalen har flere regioner samarbejdet med lokale kommuner om udbud, med en vision om at skabe mere sammenhængende behandlingsforløb og forbedret service.

I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 har flere regioner gennemført udbud af sårplejeprodukter eller stomi med kommunerne i deres region, ligesom der arbejdes på at indgå fællesoffentlige aftaler på flere områder. Målet er at sikre, at borgere op­lever sammenhængende behandlingsforløb med forbedret kvalitet og service gennem ensartet produktudvalg på tværs af regioner og kommuner. Arbejdsgruppen for fællesoffentlige indkøb videndeler og sparrer om udbud og proces for udbud sammen med kommunerne.