Gå til indhold

Organisering

RFI er opbygget som et virtuelt indkøbsfællesskab dækkende de fem regioners koncernindkøbsafdelinger.

RFI er en samarbejdsmodel, der udgøres af Kredsen af regionsdirektører og Kredsen af Regionale Indkøbschefer samt alle ansatte i de fem regionale indkøbsafdelinger og Amgros. Til at støtte op om samarbejdet er der oprettet et sekretariat med fire medarbejdere, der bl.a. arbejder med at facilitere det konkrete indkøbssamarbejde mellem regionerne, ligesom sekretariatet koordinerer aktiviteter, der foregår i regi af RFI. Sekretariatet hører under Team indkøb og sygehusbyggeri i Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM) i Danske Regioner.

Organisationsdiagrammet for RFI samarbejdet

Figuren viser et organisations diagram over RFI samarbejdet