Gå til indhold

SKI-arbejdsgruppen

SKI-arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet. Gruppen er sammensat af medarbejdere fra alle regioner, som har stor viden og kendskab til de områder, som SKI udbyder.

Regionerne anvender SKI’s forpligtende og frivillige aftaler på mange områder, ligesom der kommer løbende henvendelser fra SKI, som regionerne skal forholde sig til. SKI-arbejdsgruppen er derfor med til at sikre en effektiv håndtering af SKI-forhold og spørgsmål.

De overordnede formål med at oprette en SKI-arbejdsgruppe er, at:

  • Bidrage til at styrke samarbejdet om regionernes deltagelse i udbudsprocessen for SKI’s forpligtende og frivillige aftaler
  • Sikre en formaliseret indgang hos regionerne, som kan koordinere SKI-henvendelser med relevante kollegaer
  • Sikre at regionerne bidrager med input til aftaler/kravspecifikationer, herunder også at kvalificere aftaler på regionernes vegne
  • Sikre at alle regioner får samme info/tilbud om aftaler fra SKI