Gå til indhold

FOVIS

FOVIS er et forum med repræsentanter fra de fem regioner, Medicoindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Regioner.

"Forum for Værdibaserede Indkøb på Sundhedsområdet" (FOVIS) har til hovedformål at undersøge, afprøve og afklare, hvordan værdibaserede indkøb kan bidrage til effektivisering og forbedret patientbehandling i Danmark. Initiativet fokuserer på hvorvidt det er muligt at realisere et potentiale for effektivisering og forbedringer ved at skifte fokus fra rene indkøbsbesparelser til sundhedseffektivisering. Herunder at styrke brugen af TCO (Total Cost of Ownership), hvilket fremmer anvendelsen af totaløkonomiske tilgange i indkøbsprocessen. Ligeledes ligger der en vigtig opgave i at styrke skaleringen og udbredelsen af succesfulde projekter. Desuden skal FOVIS belyse og følge op på identificerede udfordringer ved værdibaserede udbud – dette gælder både på regions- og virksomhedssiden. I de kommende år vil regionerne gennemføre en række signaturprojekter, der fokuserer på værdibaserede og totaløkonomiske elementer. Disse projekter vil blive besluttet og forankret inden for de enkelte regioner.

FOVIS består af repræsentanter fra Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Medicoindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Regioner. Danske Regioner varetager sekretariatet.