Gå til indhold

Fakta om Indkøb

Regionerne køber ind for ca. 30 mia. kr. om året. Halvdelen af indkøbene sker i fællesskab, det vil sige som fællesudbud.

I 2022 udbød regionerne 364 områder, hvoraf 51% blev udbudt i fællesskab (inkl. 150 udbud på
lægemidler via Amgros). Fælles udbud kan også foregå i indkøbsfælleskaber som f.eks. SKI eller
med kommunerne.
Kontraktværdien i 2022 for fælles aftaler udgør 14,7 mia. kr. Fælles aftaler dækker både fælles
udbud og fælles forhandlede aftaler.

For yderligere information: