Gå til indhold

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne udfylder en nøglerolle i RFI-samarbejdsmodellen. Med få undtagelser består grupperne af medarbejdere i regionernes indkøbsafdelinger og Amgros, der til dagligt arbejder med og har ekspertviden om et eller flere områder.

Arbejdsgruppernes formål er at skabe det nødvendige grundlag for fælles regionale udbud og beslutninger og dermed understøtte muligheden for innovation, grønne tiltag samt at indhente effektiviseringer og større besparelser. I det udbudsjuridiske netværk udarbejder regionernes udbudsjurister f.eks. udbudsskabeloner til fællesudbud og udbudsmateriale. I controllergruppen arbejder regionernes controllere tilsvarende med at sikre fælles opgørelsesmetoder og sammenligneligt data på tværs af regionerne. Udover de fast definerede opgaver bruges arbejdsgrupperne også i høj grad til faglig sparring og vidensdeling på tværs af regionerne.

Som det fremgår af de konkrete beskrivelser af arbejdsgrupperne, er der allerede opnået en række resultater bl.a. standardisering af materialer og udbudsprocesser, kategoristrategier samt koordinering af udbudsområder. Arbejdsgrupperne er beskrevet i undersider, som fremgår i menuen til venstre.