Gå til indhold

Arrangementer

Hvert år deltager regionernes indkøbsafdelinger i seminarer og konferencer, hvor aktuelle emner og tendenser belyses og drøftes.

Regionale indkøberdage
Hvert år mødes indkøbere fra de fem regioner og Amgros for at drøfte aktuelle emner. Det er efterhånden blevet en tradition, at omkring 100 medarbejdere fra regionernes indkøbsafdelinger og Amgros tilmelder sig regionale indkøberdage for at videndele og drøfte udfordringer og tendenser indenfor indkøb. Emnerne er mange, som fælles kategoristyring, værdibaseret indkøb, bæredygtighed, kontraktstyring og offentlige budgetter og prioriteringer samt mange workshops, hvor deltagerne får mulighed for at dykke ned i emnerne.
Arrangementet afholdes i Region Syddanmark, og det er Region Syddanmark som i tæt samarbejde med de andre regioner, har sammensætter et spændende program for dagene.

Medicoseminar
Danske Regioner er medarrangør af det årlige Medicoseminar sammen med Medicoindustrien. Seminaret henvender sig til regionale indkøbere og de danske leverandører af medicinsk udstyr, som får mulighed for at møde hinanden og debattere de aktuelle udfordringer og perspektiver på indkøbsområdet. Emnerne er mange, som Life science, grønne tiltag, EU-lovgivning, værdibaserede indkøb mv.